Powiat jasielski
Gmina Dębowiec

Urząd Gminy Dębowiec

38-220 Dębowiec 101
e mail:debowiecug@pro.onet.pl
http://www.debowiec.pl
http://www.bip.debowiec.pl
tel. 013) 4413028, 4413082, fax 4413731

Wójt Gminy

mgr Zbigniew Staniszewski

tel.      013  44130 28 wew. 33
e-mail: wojt @ debowiec.pl

Sekretarz

Stanisław Spólnik

Tel.: (013) 4413028 wew. 31

Skarbnik

Franciszek Krupa

Tel. (0-13)4413028

 

Rada Gminy

Budziak Janusz
Czechowicz Mieczysław
Duwer Jan Piotr
Dąbrowski Kazimierz
Gumienna Zofia
Lepak Jan
Litwa Piotr
Maczuga Janina
Mlicki Stanisław Jan
Mlicki Władysław
Nowak Marian Maciej
Pachana Teresa
Wickowska Lidia
Watroba Witold
Stanek Jacek


Komisja rewizyjna

Przewodnicząca - Pachana Teresa
Czechowicz Mieczysław
Duwer Jan
Gumienna Zofia
Mlicki Stanisław


Komisja budżetu, finansów i gospodarki komunalnej

Przewodniczący - Duwer Jan
Czechowicz Mieczysław
Dąbrowski Kazimierz
Mlicki Władysław
Stanek Jacek

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska

Przewodnicząca - Gumienna Zofia
Lepak Jan
Maczuga Janina
Nowak Marian
Wątroba Witold

 

Komisja praworządności, bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego

Przewodniczący - Stanek Jacek
Lepak Jan
Litwa Piotr
Nowak Marian
Wątroba Witold

Komisja oświaty, kultury, turystyki oraz sportu

Przewodniczący - Mlicki Stanisław
Litwa Piotr
Mlicki Władysław
Pachana Teresa
Wickowska Lidia

 

www.wirtualnejaslo.pl

 

 

 
 
 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024