Powiat jasielski
Powiat jasielski

Powiat Jasielski

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Kmiecik

starosta@powiat.jaslo.pl
013 44 631 89 (tel/fax)


Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Witold Lechowski
w.lechowski@powiat.jaslo.pl
013 44 631 89 (tel/fax)

Etatowy Członek Zarządu
Adam Pawluś
a.pawlus@powiat.jaslo.pl
013 44 834 10

Członek Zarządu
Jan Muzyka

Członek Zarządu
Henryk Motkowicz
Członek Zarządu Powiatu
od 28 lipca 2009r

Członek Zarządu
Stanisław Żygłowicz
Członek Zarządu Powiatu
od 8 grudnia 2006 r.
do 30 czerwca 2009 r.

Rada Powiatu

Przewodnicząca:    

Tadeusz Gorgosz  


Wiceprzewodniczący:  

 Zdzisław Dubis

Wiceprzewodniczący:  
                                        

Rafał Papciak

Radni Powiatu Jasielskiego:

Bal Ryszard
Gawlik-Feldo Dorota
Gorczyca Justyna
Górczyk Tadeusz
Kosiek Stanisław
Kozioł Józef
Lechowski Witold
Motkowicz Henryk
Muzyka Jan
Nigborowicz Anna
Piątek Jan
Sanokowski Kazimierz
Sepioł Mariusz
Snoch Robert
Spólnik Stanisław
Stachurski Andrzej
Urban Jan
Woźniak Dorota
Żygłowicz Stanisław


www.wirtualnejaslo.pl


Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024