Powiat jasielski
Gmina Krempna

Gmina Krempna - atrakcje

Parki narodowe

 • Magurski Park Narodowy

Szlaki rowerowe

 • szlak zielony: Krempna- Kołomyja- Huta Krempska- Krempna,
 • szlak czerwony : Krempna- Kotań- Kolanin- Świątkowa Wielka- Świątkowa Mała- Kotań- Krempna
 • szlak niebieski: Krempna- Żydowskie- Ciechań- Grab- Ożenna- Granica Państwa- Bardejów- Granica Państwa- Grab- Rozstajne- Świątkowa Mała- Krempna
  Krempna- Myscowa- Pańska Góra- Polany- Huta Polańska- Krempna

Szlaki piesze

 • szlak czerwony - Główny Szlak Beskidzki
     Biegnący od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Na teren MPN szlak wchodzi w zachodni pas otuliny od Jasionki we wsi Wołowiec, kierując się na Magurę Wątkowską, następnie przez Świerzową , Kolanin, Hałbów, Kamień, następnie schodzi do Kątów, następnie opuszcza otulinę MPN i kończy się w miejscowości Chyrowa.
 • szlak niebieski - Szlak graniczny im. K. Piłsudzkiego
  Grybów- Ustrzyki Dolne. Na znacznej przestrzeni biegnący wzdłuż granicy ze Słowacją, głównym wododziałem Karpat. Wchodzi w otulinę MPN nad Radocyną- dalej biegnie granicą do przełęczy Beskid, skąd schodzi drogą do Ożennej. Z miejscowości Ożenna wchodzi w granicę MPN, a następnie przez grzbiet Nad Tysowem, zmierza dalej przez Baranie, skąd kieruje się do Barwinka.
 • szlak zielony - Gorlice-Ożenna
    Wchodzi ze strony Kątów przez szczyt Kamień, następnie schodzi do Krempnej, skąd drogą w kierunku Żydowskiego przez Wysokie dochodzi do Ożennej.
 • Szlak żółty - szlaki łączące i dojściowe przebiegające przez tereny MPN.
  - szlak z Krempnej przez Hałbów, Kotań do Mrukowej- łączy się z szlakiem czerwonym i zielonym,
  - szlak z Folusza przez grzbiet Magury Wątkowskiej do Baraniego- przecina szlak zielony i czarny,
  - szlak z Tylawy przez Olchowiec na szczyt Baranie- łączy się z szlakiem granicznym niebieskim

Szlaki konne

 • szlak konny jest fragmentem trans beskidzkiego  szlaku konnego Brenna- Wołosate. Fragment tego szlaku zaczyna się w Nieznajowej i prowadzi przez Rozstajne, Świątkową Małą, Kotań, Hutę Krempską , Polany, Olchowiec w kierunku Tylawy.

Ścieżki przyrodnicze, pomniki przyrody

 • ścieżka przyrodnicza „Kiczera" im. Prof. Jana Rafińskiego (2,5 km)
 • pomnik przyrody- klon jawor w Świątkowej Wielkiej
 • dwustuletnie lipy na cmentarzu w Kotaniu

Ośrodki edukacyjne, muzea

 • ośrodek Edukacyjny i Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej

Cerkwie

 • drewniana cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana wybudowana w 1782 roku, na miejscu wcześniejszej, która przetrwała 275 lat w Krempnej przed wejściem kamienna figura św. Mikołaja pochodząca z XIX
 • drewniana cerkiew z początków XVIII wieku, przebudowana w 1841 roku z zachowaną częścią XVII wiecznego ikonostasu w miejscowości Kotań
 • drewniana cerkiew z 1757 r. pw. św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej, górnej części wsi kamienna figura świętej rodziny z płaskorzeźbami.
 • drewniana cerkiew w Świątkowej Małej rozbudowana z kaplicy w 1762 r. ,
 •  monumentalna cerkiew pw. Jana Złotoustego wybudowana w 1914 roku w Polanach
 • murowana cerkiew p w. św. Paraskewy z 1976 roku w Myscowe

Cmentarze z I wojny światowej


 • cmentarz wojskowy z I wojny światowej w Krempnej
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej w Ożennej
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej w Grabiu

Cmentarze łemkowskie

 • stary łemkowski cmentarz z zachowaną częścią nagrobków w Świątkowej Wielkiej
 • stary łemkowski cmentarz, w którym zachowało się kilka interesujących krzyży w Polanach
 • cmentarz parafialny w Myscowej, w którego dolnej części znajdują się stare nagrobki łemkowskie, w górnej zaś powojenne polskie oraz grób Jana Dykiego (1919 - 1975), łemkowskiego poety rodem z Myscowej.
 • cmentarz z zachowanymi kamiennymi nagrobkami w Świerzowej Ruskiej - dawnej wsi
 • cmentarz parafialny sprzed II wojny światowej w Żydowskiem - nieistniejącej wsi
 • lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej (nagrobki z okolicznych cmentarzy) w Kotaniu

Figury i krzyże

 • figury: Św. Mikołaja, Matki Bożej w Świerzowej Ruskiej - dawnej wsi
 • figura św. Rodziny z 1910 roku w Ożennej
 • murowane kapliczki z 1865 i 1908 roku w nieistniejącej wsi Żydowskie

Inne ciekawostki

 • smażalnia pstrąga w Świątkowej Wielkiej
 • zbiornik wodny w Krempnej
 • zabudowania łemkowskie w Grabiu
 • zabudowania łemkowskie w Hucie Krempskiej


 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024