Powiat jasielski
Polany

Polany


    Nieduża wieś położona u ujścia potoku Wilsznia wpadającego do Wisłoki, leży u podnórza Suchani i Jasieniowa.W skład sołectwa wchodzą obecnie zniszczone lub niezamieszkane wioski- przysiółki: Ciechania, Dobańce, Ostryszne, Huta Paraszowska, Huta Polańska, Nowa Huta.


    Nazwa wsi może sugerować, że przed jej lokowaniem prowadzono na tych
terenach wypasy na polanach. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1581 roku i wymieniana jest jako własność Stadnickich, należąca do parafii greko-katolickiej w Myscowej. Była założona na prawie wołoskim i zasiedlona przez Rusinów (Łemków) . Podobno w 1629 roku wieś została zniszczona przez Tatarów.


    W dokumentach z 1680 roku jest zapisane, że wieś należała do dóbr królewskich i była w dzierżawie u Remigina Wojakowskiego. Następnie trafiła do książąt Lubomirskich. W II połowie XVIII wieku stanowiła własność Adama Parysa, który w swoim dworze założył bazę konfederatów barskich . Po nim należała jeszcze do kilku rodów szlacheckich. Pod koniec XIX wieku należała do Maniawskich, następnie braci Thonet, a w okresie międzywojennym do spółki żydowskiej. Podczas I wojny światowej część wsi spłonęła , spalił się także tartak i drewniana cerkiew. Po 1926 roku ponad połowa mieszkańców przeszła na prawosławie. Postawiono wtedy niewielką cerkiew . W okresie międzywojennym wieś bardzo się rozrosła , od 1934 roku była siedziba gminy zbiorowej. Do drogiej wojny światowej były tu trzy żydowskie karczmy i dwa sklepy łemkowskie .

    Podczas II wojny światowej wieś ucierpiała mniej niż sąsiednie. Po wojnie mieszkańców wysiedlono do ZSRR , a pozostałych podczas akcji „Wisła"we wrocławskie i szczecińskie. Po 1956 roku powróciło tu kilka rodzin. W roku 1949 władze przekazały ocalałą cerkiew Kościołowi rzymskokatolickiemu. Cerkwi jednak nie wyremontowana i w 1966 roku po usilnych staraniach prawosławnych została im zwrócona. Obiekt odbudowano, ale konflikt trwał nadal. Ostatecznie odprawiane są tutaj nabożeństwa łacińskie i greko-katolicki a prawosławni muszą dojeżdżać do świątyni w Zyndranowej. Budowę murowanej cerkwi w Polanach rozpoczęto na początku XX wieku przy wsparciu przebywających w Ameryce Łemków. Z przycerkiewnego cmentarza pozostały dwa uszkodzone nagrobki z XIX wieku.
Obecnie wieś liczy około 300 mieszkańców, posiada szkołę, dom strażaka w który mieści się świetlica wiejska.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024