Powiat jasielski
Ożenna

Ożenna

   Nieduża wieś leżąca tuż przy granicy ze Słowacją , w górnym biegu potoku Ryjak. Przez jej środek biegnie niebieski graniczny szlak turystyczny . Szlak ten biegnie drogą, której jakość pozwala przypuszczać, że był to szlak handlowy do Krempnej.


    Nazwa wsi pochodzi od słowa „ożyna" oznaczającego jeżynę. Wieś powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XVI wieku i była lokowana na prawie wołoskim. Była wówczas własnością Stadnickich. Zamieszkiwana była przez Łemków . Pierwsza pisemna wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1581 roku. Ludzie zajmowali się uprawą roli, hodowlą, drobnym przygranicznym handlem, rzemiosłem. Była to uboga miejscowość , dodatkowo nękana napadami beskidników. Ożenna posiadała własną cerkiew filialną p.w. św. Wasyla Wielkiego z 1857 roku, podległą parafii w Grabiu. W 1880 roku wieś liczyła 322 mieszkańców. Po schiźmie tylawskiej, w odróżnieniu od innych wiosek, mieszkańcy nie przeszli na prawosławie. W 1936 roku było tu 344 grekokatolików.

   Po II wojnie światowej mieszkańców repatriowano do ZSRR , a pozostałych wysiedlono w ramach akcji „Wisła" na ziemie zachodnie. Cerkiew została zniszczona po 1953 roku. W opuszczonej wsi założono PGR , a jego pracownikami byli w większości skazani z zamiejscowych zakładów karnych. Na skraju wsi znajduje się strażnica graniczna , a w centrum opuszczona szkoła nadająca się do rozbiórki.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024