Powiat jasielski
Krempna

Krempna


    Wieś leży na prawym brzegu Wisłoki, w niedużej, głębokiej dolinie. Jest siedzibą gminy oraz dyrekcji Magurskiego Parku Narodowego .


    Według przekazów ludowych pierwsi osadnicy, którzy tutaj przybyli, wybudowali domy w pobliżu wsi Żydowskie, ale z powodu częstych napadów zbójnickich i silnych wiatrów przenieśli się w miejsce, gdzie obecnie stoi krempska cerkiew .

   Nazwa wsi pochodzi od słowa „krępa" czyli wyniosłość nadrzeczna (łemkowska Krampa). Wieś musiała już istnieć w 1499 roku, ponieważ z tego czasu pochodzi dokument, w którym jest wymieniana. W 1507 roku we wsi była już cerkiew p.w. Św Kosmy i Damiana. W 1510 roku należała w połowie do Stadnickich, a w połowie do Wojszyków. Stadniccy pozostali właścicielami tych ziem do 1663 roku. W roku 1650 wioska została całkowicie zniszczona po wylewie rzeki. Kolejnymi właścicielami byli Radziwiłłowie i to właśnie oni byli fundatorami nowej cerkwi. Do 1772 roku wieś należała do powiatu bieckiego, później w wyniku reform administracyjnych do jasielskiego.


    Rozwojowi Krempnej sprzyjało dogodne położenie przy szlaku handlowym , a w1787 roku otworzonie w pobliskich miejscowościach huty szkła. Zamieszkiwali ją głównie Łemkowie. Trudnili się oni rolnictwem i rzemiosłem. Do II połowy XIX wieku wieś była jednym z najważniejszych ośrodków kamieniarskich na Łemkowszczyźnie. W 1835 roku powstała tu szkoła parafialna, a na przełomie XIX i XX wieku zaczęła rozwijać się turystyka.


    Przed I wojną światową mieszkało tu około 700 osób. W wyniku działań wojennych wieś została spustoszona . Po schizmie tylawskiej nikt nie przeszedł na prawosławie. W 1939 roku, po zajęciu wsi przez Niemców, za ich przyzwoleniem, powołano tu ukraińską administrację i wprowadzono do szkół obowiązkowy język ukraiński . W hołubowskim lesie Niemcy rozstrzelali Żydów z getta w Nowym Żmigrodzie. Po wojnie okołom połowę Łemków wywieziono na Ukrainę, resztę przesiedlono na Ziemię Lubelską i Mazury. W 1956 roku część Łemków powróciła do wsi.


Szansą dla rozwoju wsi jest turystyka. Ważnym wydarzeniem było utworzenie 1 stycznia 1995 roku Magurskiego Parku Narodowego . Na terenie wsi jest niewielki zalew na Wisłoce, ośrodek jazdy konnej. W 2005 roku otworzono Ośrodek Edukacyjny przy Magurskim Parku Narodowym wraz z bogatym w eksponaty Muzeum Przyrodniczym .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024