Powiat jasielski
Wróblowa

Wróblowa

      Nazwa wsi może pochodzić od założyciela Wróbla. Zawdzięcza swoje powstanie benedyktynom z Tyńca. W zapiskach wyższego sądu golewskiego wymieniana jest w roku 1407. Była założona na prawie niemieckim, dlatego znajdowało się w niej sołectwo. Te same akta wskazują, że w latach 1407-1420 wicewójtem był Mikołaj. Jan Długosz pisze, że należała do parafii w Brzyskach i była własnością klasztoru Tynieckiego. Podobnie jak Ujazd i Kłodawa około 1581 roku przeszła na własność Krzysztofa Pieniążka , ale w przeciwieństwie do wymienionych wsi, nie wróciła już do dóbr kościelnych. Wróblowa znana była z wyrobu płótna, d ziałał w niej także kamieniołom, dostarczający surowca budowlanego m.in. na kościół w Brzyskach. Na terenie wsi był również prom na rzece Wisłoce. Miejscowość pozostawała w rękach prywatnych do schyłku XIX wieku, następnie została rozparcelowana. Liczyła wówczas około 350 mieszkańców.

      Początki szkoł y we wsi sięgają 1906 roku . Obecnie dzieci i młodzież uczęszczają do Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum. We wsi jest kaplica dojazdowa parafii Brzyska pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe.

 

 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024