Powiat jasielski
Ujazd

Ujazd

      Wieś od wschodu graniczy z rzeką Wisłoką. Nazwa wsi jest topograficzna oznacza wieś otoczoną wałem i rowem.

      Ujazd jest bardzo starą miejscowością. Pierwsza pisemna wzmianka, w której pojawia się nazwa osady pochodzi z 1288r. uznawana jest jednak za falsyfikat . W 1319 roku wśród miejscowości przyznanych przez króla Władysława Łokietka opactwu Tynieckiemu wymieniany jest również Ujazd, nazwany w tym dokumencie Uczadona. Przywilej opata z Tyńca, nadający w 1334 roku Mikołajowi Smarżowi sołectwo w Ujeździe dokładniej opisuje tą posiadłość. Należały do niej obszary ciągnące się , aż do Krajowskiego brodu i rzeki Lipnicy. Dla lepszego zaludnienia właściciel miał również sądownictwo, według prawa magdeburskiego, nad osadnikami. W 1508 roku wieś ponownie staje się własnością klasztoru, sprzedaną mu przez Jerzego Janowskiego. Stanowiła własność benedyktynów, aż do przejęcia dóbr przez rząd austriacki po rozbiorach Polski. Wystawiona na sprzedaż stała się własnością tych samych nabywców, co Brzyska. Pod koniec XIX wieku była własnością Stanisława Kotarskiego.

      Na terenie miejscowości znajduje się jeden z najwyższych w kraju, liczący około 37 metrów, Krzyż Milenijny oraz pozostałości po dawnych zabudowaniach folwarcznych. Można stąd wyruszyć szlakiem na pieszą wędrówkę na górę Liwosz.


 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024