Błażkowa
Powiat jasielski
Błażkowa

Błażkowa

      Wieś położona u podnóża masywu Liwosza nad potokiem Idźwianka , wpadającym opodal do Wisłoki. Dzieli się na przysiółki: Nagórze, Biadoszyce, Rzędziny, Krzaki, Jostówki, Granice, Równie, Chorzówka, Zamczysko.

       Po raz pierwszy wymieniana jest w dokumencie z 1353roku. Król Kazimierz Wielki nadaje ją rycerzom: Piotrowi, Chodkowi i Ostaszkowi. Początkowo nosiła nazwę Błażkowa Wola . W 1437 r. jej właścicielem został Andrzej Czuryło. W połowie XV wieku był tu młyn, karczma i stawy rybne, pobierano też czynsz za przewozy nad Wisłoką. W 1581 roku wieś wymieniana jest nadal jako własność Czuryłów. Była to wówczas duża miejscowość, pracowało w niej aż 9 rzemieślników. Od XIV-XVIII wieku wieś należała do parafii Brzostek. Przed 1595 r. była tu kaplica mszalna sprofanowana przez Czuryłów, którzy przyjęli kalwinizm.

       W czasie zaborów miejscowa szlachta wykazywała aktywną działalność niepodległościową. W okresie okupacji hitlerowskiej ludność należała do AK. Partyzanci pochodzący stąd brali udział w akcji pod Gilową Górą w 1944r.

      Na terenie wsi można zobaczyć przydrożne kapliczki. Murowana kapliczka słupowa, zwieńczona krzyżem, we wnęce z figurą Matki Bożej Niepokalanej. W przysiółku zwanym „Sorys” stoi następna murowana kapliczka. W kamiennej wnęce ustawiono drewnianą figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W jej pobliżu miały się kiedyś znajdować zabu dowania folwarczne. Przy drodze w stronę Dębowej stoi XIX wieczna kapliczka , która według legendy ludowej wiąże się z bliżej nieokreślonym muzykiem. Ciekawym miejscem jest wzgórze nazywane „Kościeliskiem” , gdzie według tradycji ludowej miał stać stary kościół zniszczony przez Szwedów. Pamiątką po I wojnie światowej są dwa cmentarze wojenne.

        Obecnie jest tutaj Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum . Od 1982 roku wieś jest siedzibą parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024