Powiat jasielski
Sławęcin

Sławęcin

   Wieś leży na prawym brzegu rzeki Ropy , przy drodze krajowej biegnącej przez Biecz i Jasło. Źródła podają, że jest to po Siepietnica najstarsza wieś w okolicy . Znaleziony na jej terenie złoty solid cesarza Marcianusa (450 - 477), może sugerować, że ludzie przebywali już tutaj w wieku.

   Nazwa wsi pochodzi od imienia zasadźcy Sława- Sławomira . Data jej powstania nie jest znana. W dokumencie z 1328 roku wymieniana jest parafia w Sławęcinie , a 2 lata wcześniej proboszcz Błażej. Od XIV wieku Sławęcin rządził się prawem magdeburskim. Od chwili lokacji we wsi był kościół , a od XIV wieku parafia, w której posiadaniu były budynki gospodarcze i mieszkalne. Przy kościele była szkoła i szpital dla ubogich .
Wieś będąc własnością królewską często zmieniała właścicieli. Do XVIII wieku należała do powiatu bieckiego. Dopiero po rozbiorze Polski na skutek nowego podziału administracyjnego Galicji przeszła pod powiat jasielski.
Bardzo ciężki dla mieszkańców Sławęcina oraz okolicznych miejscowości był wiek XIX. Był to czas ogromnego ucisku pańszczyźnianego, głodu i występowania zarazy . Ludność w większej części wymierała. W okresie międzywojennym, aby polepszyć swoją sytuację materialną mieszkańcy szukali zatrudnienia na kolei, w fabryce prochu w Krajowicach i fabryce gwoździ w Sławęcinie. Z każdego domu ktoś wyjeżdżał za pracą do Ameryki lub Francji.


   Na terenie wsi znajduje się zabytkowy kościół zbudowany w 1779 r., a przebudowany w 1886 roku. Pierwotny drewniany kościół poświęcony św. Katarzynie nie zachował się do naszych czasów. Nie wiadomo gzie był zbudowany, istnieje hipoteza, że był w pobliżu rzeki i zniszczyła go powódź. Obecna świątynia stanowi niezwykle cenny zespół zabytkowy . Wnętrze pokryte jest polichromią wykonaną w 1890 roku. Wyposażenie pochodzi z czasów powstania kościoła. Na jednym z ołtarzy znajduje się obraz przedstawiający matkę Boską z Dzieciątkiem na rękach datowany na XV wiek . Można przypuszczać, że jego fundatorem był Kunowski z Kunowej. Obraz ten, zaliczany do najcenniejszych zabytków w swojej klasie, był do niedawna nieznany , ponieważ znajdował się pod grubą warstwą późniejszych przymalowań. Obok kościoła stoi dzwonnica , wybudowana w XVII wieku oraz pomnik pamięci ofiar II wojny światowej. Na miejscowym cmentarzu można zobaczyć odrestaurowaną kaplicę hr. Zborowskich , zbudowaną około 1884 roku. Z dala od zabudowań, w otoczeniu starych dębów, jest pomnik i groby poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy.

www.wirtualnejaslo.pl

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024