Powiat jasielski
Lisów

Lisów

   Początkowo wieś ta stanowiła integralną część z Lisówkiem , który dopiero w 1911 roku został przyłączony do Skołyszyna. Zaliczana jest do najstarszych osad ludzkich na tych terenach. Pierwsze osadnictwo datuje się na II - IV wiek n.e. , kiedy to plemiona kultury przeworskiej zaczęły stawiać pierwsze osady w tym regionie. W 1959 roku na terenie wsi przeprowadzono badania archeologiczne , z których wynika, że teren ten był zamieszkiwany już w epoce brązu i żelaza.

   Na terenie wsi znajduje się wzgórze zwane Grodziskiem, Zamczyskiem lub Banią o pow. ok. 4 ha. Można tu dostrzec ślady podwójnego wału, który powstał na potrzeby starego grodu , być może przebudowanego w zamek. Na jednym ze zboczy znajduje się prawie już całkowicie zasypana piwnica . Na temat tego obiektu nie istnieje żaden przekaz historyczny. Wiadomości o nim znane są z miejscowych opowieści i legend . Według jednej z nich na wzgórzu zamkowym od strony zachodniej była duża dziura, o której miejscowi myśleli, że prowadzi do Królestwa Węży, z którego gady rozchodzą się po całym Beskidzie. Pewne jest, że gród ten był jednym z kilku grodów obronnych w tym rejonie, na szlaku handlowym na Węgry. Jego upadek nastąpił wraz z najazdem Tatarów w XIII wieku oraz z wzrostem strategicznego znaczenia kasztelnii bieckiej.


   Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od imienia zasadźcy - Lisa. W 1386 roku Królowa Jadwiga Pierwotnie osada rządziła się prawem zwyczajowym. lokowała na prawie magdeburskim i przekazała jako posiadłość Spytkowic z Meleszyna.
W Lisowie nie było kościoła ani szkoły . Dzieci mogły się uczyć w szkole parafialnej w Sławęcinie, a później w Skołyszynie. Ożywienie gospodarcze i społeczne nastąpiło po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Oddano wówczas do użytku budynek szkolny (1928r.). Duża murowana szkołą powstała w latach siedemdziesiątych XX wieku. Obecnie w Lisowie działa tylko Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja. Od XIV wieku Lisów należał do parafii Sławęcin. Na początku lat 80-tych XX wieku ks. Śnieżek postanowił wybudować tu kościół, nie informując o tym władz . W 1978 roku oddano do użytku i poświęcono kościół p.w. N.M. Panny. Obecnie utworzono tu parafię.
Długą tradycję ma Ochotnicza Straż Pożarna w Lisowie, a w 1932 roku oddano do użytku remizę. W okresie okupacji służyła ona za stajnię dla koni wojskowych. Niemcy, wycofując się, zabrali ze sobą cały sprzęt . W 2002 roku strażacy w czynie społecznym przy dotacji władz gminnych rozbudowali Dom Strażaka i Dom Ludowy .

www.wirtualnejaslo.pl

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024