Lipnica Górna
Powiat jasielski
Lipnica Górna

Lipnica Górna

   Wieś leży na południowym stoku lesistego grzbietu góry Liwocz, zwanego w tym miejscu Przykrą Górą i Lipnicką Górą . Podzielona jest na przysiółki: Serwoniec, Dworka, Biesiówka, Sarkowa, Od Jabłonicy, Pod lasem, Rzeki. Data powstania wsi nie jest znana . Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1369 roku. Kazimierz Wielki powierzył wówczas Andrzejowi ze Święcan ponowne lokowanie wsi na prawie magdeburskim. Równocześnie król potwierdzał mu zgodę na wykupienie sołectwa w Lipnicy od niejakiego Fabiana. Wiadomość ta świadczy o wcześniejszym istnieniu wsi . Zasadźca Andrzej zaludnił wyznaczony teren sprowadzając osadników , dokonał podziału ziemi, wyznaczył łany sołtysie, z których korzystał, łan na wspólne pastwisko, itd. Dziedziczne sołectwo pozostawało długo w rękach Andrzeja, a później jego spadkobierców, cały czas będąc własnością królewską.


   Ponieważ Lipnica należała do starostwa bieckiego, najprawdopodobniej po rozbiorze Polski w 1772 roku, Austria wystawiła ją na sprzedaż. W spisie powszechnym z 1870r. właścicielem wsi jest Karol Klobassa , a w 1901 roku nabył ją bank hipoteczny .
Przez całe wieki wieś należała w połowie do dworu, w połowie do chłopów, panował ucisk pańszczyźniany. W XIX wieku jedyną publiczną budowlą była murowana kaplica . Nie było tu szkoły, powstała ona dopiero w 1935 roku z inicjatywy ludności. Do nauczania przeznaczona była jedna sala lekcyjna, w latach 50-tych dobudowano drugą. Dopiero w 1999 roku szkoła otrzymała pomieszczenia w nowym obiekcie. Mieści się w nim również Dom Ludowy i remiza OSP . Początki straży pożarnej sięgają lat między wojennych. Mieszkańcy pełnili dyżury, a gospodarze posiadający konie, wozy i beczkę na wodę musieli ich użyczać na wypadek pożaru. Jednostkę OSP w Lipnicy powołano 1976 roku.
W 1981 roku wybudowano w Lipnicy kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Jest to kościół filialny przynależny do parafii Bączal Dolny.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024