Powiat jasielski
Gmina Krempna

Gmina Krempna

informacje ogólne o gminie 

     Gmina wiejska położona w województwie podkarpackim w powiecie jasielskim . Zajmuje obszar 204 km, w tym 70% powierzchni zajmują lasy. Jest słabo zaludniona , mieszka tu około 19000 mieszkańców .

      W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Grab, Kotań, Krempna, Myscowa, Ożenna, Polany, Wyszowatka, Żydowskie, Rozstajne, Ciechania i Huta Polańska.

      Gmina ma słabo rozwiniętą infrastrukturę, jest to związane z górskim terenem, znacznymi odległościami pomiędzy wsiami oraz znaczną odległością od ośrodków miejskich. Około 65% gminy zajmuje Magurski Park Narodowy utworzony w 1995 roku, z niezwykle bogatą florą i fauną.

      Szansą dla rozwoju gminy jest turystyka. Można to znaleźć nieskażoną przyrodę. Z każdym rokiem rozwija się infrastruktura turystyczna. Jest tu 23 gospodarstwa , 10 ośrodków wczasowych i 4 obiekty hotelowe . Dla amatorów aktywnego wypoczynku przygotowano 69 kilometrów szlaków Krempnej jest mały zalew na Wisłoce , a w zimie działa wyciąg narciarski w Świątkowej Wielkiej . W  Ożennej znajduje się przejście graniczne na Słowację w ramach tzw. małego ruchu granicznego.

      Dawni mieszkańcy, należący do grupy etnograficznej Łemków , w 1945 roku zostali deportowani lub wysiedleni w ramach akcji „Wisła" . Pozostały po nich cerkwie, cmentarze,kapliczki, chyże (chaty łemkowskie) . To właśnie one nadają nadają temu miejscu tyle uroku.

 
agroturystycznych rowerowych, stadninę koni, dobrze oznaczone trasy dla pieszych wędrówek. W
      Do ciekawszych pamiątek po byłych mieszkańcach należą drewniane cerkwie w Krempnej pełniące obecnie funkcje kościołów rzymskokatolickich. W jest to cerkiew pw. śś Kosmy i Damiana wybudowana w 1782 roku . Przed jej wejściem stoi kamienna figura św. Mikołaja pochodząca z XIX wieku. W Kotaniu można zobaczyć cerkiew z początku XVIII wieku, przebudowaną w 1841 roku. Niestety nie zachował się dawny wystrój wnętrza, została tylko część XVIII wiecznego ikinostasu . Na cerkiew wybudowaną w stylu zachodniłemkowskim pw. św. Michała Archanioła natrafimy w Świątkowej Wielkiej . Obok niej jest stary łemkowski cmentarz z zachowaną częścią nagrobków. Natomiast w Świątkowej Małe j Polanach na uwagę zasługuje monumentalna cerkiew pw. Jana Złotoustego, wybudowana w 1914 roku, wzorowana na cerkwiach staroruskich. Tu również zachował się cmentarz łemkowskich. W cerkei odprawiane są nabożeństwa zarówno rzymsko jak i greckokatolickie. W Myscowe j stoi murowana cerkiew pw. św. Paraskewy pochodząca z 1976 roku. Obok na cmentarzu parafialnym są łemkowskie ngrobki a wśród nich grób Jana Dykiego, łemkowskiego poety.

      Nie wszystkie wsie, po opuszczeniu ich przez dawnych mieszkańców, zostały ponownie zasiedlone. W miejscu po dawnej wsi Świerzowej Ruskiej do dziś można zobaczyć kilka kamiennych krzyży i figury św. Mikołaja i Matki Bożej oraz cmentarz z zachowanymi kamiennymi nagrobkami. Tereny wsi Żydowskie , również niezamieszkanej warto zobaczyć odbywając wycieczkę zielonym szlakiem do grabu. Zachowały się tutaj dwie murowane kapliczki z 1865 i 1908 roku. W Grabiu na szczególną uwagę zasługują stare łemkowskie chaty.

zachowała się cerkiew w stylu zachodniłemkowskim, która powstała z rozbudowanej kaplicy w 1762 roku. Była remontowana w XIX i XX wieku. Obok niej również można zobaczyć stary łemkowski cmentarz. W

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024