Powiat jasielski
Kunowa

Kunowa

   Pagórkowata wieś położona na prawym brzegu Ropy . Od wieków podzielona jest na przysiółki , których nazwy określają poszczególne części wsi: Zamczysko, Podjedlina, Wierzchowina, Skała, Przycież, Pola, Dzioł . Nazwa przysiółka Zamczysko nie jest przypadkowa. Do dzisiaj niedaleko brzegu rzeki Ropy zachowane są ślady grodziska , zwanego też zamczyskiem, pochodzące z XIII lub XIV wieku. Według legendy był to ulubiony zamek królowej Jadwigi .

   Dokładna data założenia wsi nie jest znana, wiadomo jednak, że jest to jedna z najstarszych osad na terenie Gminy Skołyszyn. Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od założyciela o nazwisku Kuna . Od XIV wieku wymieniana jest jako wieś kościelna, czyli własność biskupów krakowskich, ale już w XV wieku jest własnością rycerską. Jak duże było znaczenie grodu może świadczyć fakt, że wielu zasłużonych obywateli w swoich tytułach dodawało określenie z Kunowej. W XV wieku aż trzech właścicieli wsi pełniło funkcje sędziego grodzkiego w Bieczu: Jan z Kunowej w latach 1419-21, Jan Kunowski w 1469, Jan Radwan z Kunowej w 1480 roku.

   Wieś aż do drugiej połowy XVIII wieku należała administracyjnie do powiatu i sądu w Bieczu. Od XIX wieku należała do powiatu i sądu w Jaśle, urzędu parafialnego w Sławęcinie i urzędu pocztowego w Bieczu. W XVIII wieku wieś podupadła z powodu częstych epidemii, nieurodzajów oraz wyzysku pańszczyźnianego . Pod koniec XIX wieku dobra dworskie w Kunowej stały się własnością Karola Klobassy . Był on jednym z pionierów przemysłu naftowego. We wsi nie było szkoły, kościoła ani szpitalika - przytułku. Rozpoczęte w 1907 roku starania o budowę szkoły udało się zrealizować 1923 roku. Do ciekawszych obiektów na terenie wsi można zaliczyć budynek podworski i stodołę z drugiej połowy XIX wieku.


   Obecnie na terenie wsi znajduje się Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum . W 2000 r. w 90-lecie istnienia Szkoły Podstawowej nadano jej imię św. Jadwigi Królowej. Obok szkoły znajduje się duże boisko.
Wieś ma typowo rolniczy charakter, a jej położenie z dala od głównych dróg sprawia, że posiada walory turystyczno-wypoczynkowe .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024