Jabłonica
Powiat jasielski
Jabłonica

Jabłonica

   Wieś położona na południowym stoku lesistego grzbietu Liwocza . Dzieli się na przysiółki: Baranica, Bąkówka, Góry, Kobyła, Podnowiny, Stawki, Zadębina, Zadziele. Nazwa wsi pochodzi od jabłoni . Została założona w drugiej połowie XIV wieku lub w początkach XV wieku. Lokowana była na prawie magdeburskim.

   Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1477 roku, wtedy to Piotr Lisowski z Jabłonicy zastawił za 70 grzywien całą wieś swojemu zięciowi Pawłowi z Biecza. Następna wzmianka pochodzi z 1529 roku a dotyczy m.in. dziesięciny pieniężnej z folwarku.
Jabłonica przez cały czas byłą wsią szlachecką . Według spisu powszechnego z 1879 roku należała do powiatu jasielskiego. Ludność była biedna. Nie było tu kościoła tylko dwie murowane kaplice . Nie było też szkoły, którą wybudowano dopiero w 1928 roku. Budynek okazał się za mały, gdy po II wojnie światowej obowiązkiem nauczania objęto wszystkie dzieci. Nową szkołę - Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego oddano do użytku w 1965 roku. W 2002 roku szkole nadano imię Marii Konopnickiej.
Początki straży pożarnej sięgają w Jabłonicy lat 1919 - 1922. Mężczyźni w wieku od 18 do 65 lat pełnili wówczas tzw. warty . Strzegli bezpieczeństwa wsi i alarmowali ludzi w razie pożaru, kradzieży lub innego niebezpieczeństwa. Oficjalnie OSP powstała w 1966 roku, jej siedzibą jest wybudowany w latach 80-tych Dom Ludowy.


   W Jabłonicy nie było kościoła, ludność musiała chodzić na mszę do oddalonego o ponad 4 km Bączala Dolnego. Od 1969 roku w lecie msze odprawiano w kaplicy , w zimie w domu prywatnym. Decyzja o budowie kościoła zapadła na zebraniu wiejskim w 2000 roku. Poświęcenie nowo wybudowanej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Królowej odbyło się w 2005 roku.


   Do ciekawszych obiektów na terenie wsi można zaliczyć murowaną kapliczkę wzniesioną w latach 1775 - 1825, drewniany dom z 1908 roku oraz drewniany przydrożny krzyż z 1850 roku . Na granicy z Bączalem znajduje się cmentarz wojskowy z czasów I wojny światowej. W Jabłonicy rozpoczyna się pieszy szlak na górę Liwocz .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024