Harklowa
Powiat jasielski
Harklowa

Harklowa

   Nazwa wsi pochodzi od imienia założyciela Artla lub Hartla , dlatego też pierwotnie brzmiała Arylowa Wola lub Harklowa Wola . Z czasem ukształtowała się nazwa Harklowa. Od dawnych czasów podzielona jest na części zwane dziś przysiółkami: Raciochy, Trybkówka, Podlesie, Ulowa, Pola, Dół, Dwór, Garncarzówka, Góra, Kopalnia, Kamionka, Piątkówka, Równie, Zagrody, Rakówka, Za Lasem.

   Data powstania osady nie jest znana, ale na pewno jest osadą starą . Pierwotnie rządziła się prawem zwyczajowym, dopiero w dokumencie z 1363 roku Kazimierz Wielki ustanowił sołectwo, przenosząc ją na prawo niemieckie. Król, w tym samym dokumencie, ustanowił sołectwo dziedziczne w Harklowej. Sołtys mógł zbudować karczmę młyn nad rzeką Ropą, a także założyć stawy. Przez wieki zmieniali się właściciele wsi, cały czas należała ona jednak do dóbr królewskic h, czyli do starostwa bieckiego, była tylko zastawiana lub wydzierżawiana. Zmieniło się dopiero po rozbiorze Polski 1772 roku, kiedy to Austria dobra ziemskie tzw. królewszczyzny sprzedała.

   Pierwotnie Harklowa należała do parafii Sławęcin , dopiero w dokumencie z 1363 roku król przeznaczył 1 łan dla kościoła, który miał być wybudowany. Gdy w 1373 roku parafia Harklowa została wydzielona z parafii Sławęcin, kościół p.w. św. Doroty już istniał. Wśród dawnych mieszkańców krążyły opowieści, że został on zbudowany na miejscu dawnej świątyni pogańskiej . Ten mały drewniany kościółek został rozbudowany w 1889 roku, niestety spłonął doszczętnie w 1894 roku. Nowy murowany kościół dzięki staraniom ks. Stanisława Hańskiego i miejscowej społeczności powstał w 1896 roku.
Szkołą przykościelna istniała w Harklowej w wieku XVI, później nie ma o niej wzmianki, dopiero w 1881 roku uzyskano zgodę na utworzenia szkoły, na którą właściciel Rudolf Witting przeznaczył karczmę. Budynek dzisiejszej szkoły podstawowej powstał w latach 1960 - 1961. W budynku szkolnym z lat międzywojennych znajduje się obecnie biblioteka.


   Harklowa zaliczana była wsi zamożnych za sprawą znajdującej się na jej terenie kopalni ropy . Ślady ropy naftowej odkryto tu w 1861 roku. Odkryciem tym zainteresował się właściciel Skołyszyna Zborowski , który wydzierżawił od właścicieli prawo poszukiwania i wydobywania. Kilka lat później przystąpił do Spółki Harklowskiej, która rozpoczęła działalność wydobywczą. Obecnie kopalnia znajduje się w stanie likwidacji.
Najstarszą organizacją społeczną działającą w Harklowej jest Ochotnicza Straż Pożarna. Powstała z inicjatywy właściciela wsi Rudolfa Wittiga w 1897 roku. Jednostka jest odznaczona Złotym Znakiem Związku.
Na terenie wsi znajduje się cmentarz z czasów I wojny światowej, gdzie spoczywają żołnierze trzech zaborczych armii a wśród nich Polacy.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024