Powiat jasielski
Gmina Osiek Jasielski


Gmina Osiek Jasielski

informacje ogólne o gminie 


      Gmina Osiek Jasielski leży na Pogórzu Jasielskim, przechodzącym w Beskid Niski. Położona jest w południowej części powiatu jasielskiego , na lewym brzegu Wisłoki , przy tzw. drodze karpackiej biegnącej przez Duklą do Cisnej. Zajmuje obszar 60 km kw. i liczy około 5,3 tys. mieszkańców

W skład gminy wchodzą miejscowości: Osiek Jasielski, Mrukowa, Czekaj, Pielgrzymka, Świerchowa, Samoklęski, Załęże, Zawadka . W obrębie gminy znajduje się fragment Magurskiego Parku Narodowego wraz z cennym starodrzewem jodłowym i bukowym oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego .

      Gmina ma charakter typowo rolniczy, jednakże zwłaszcza od kilku lat widać wyraźne ożywienie działalności usługowej i produkcyjnej.

      Siedzibą władz gminy jest Osiek Jasielsk i , obecnie wieś, ale jeszcze do1934 roku miasteczko. O jego grodzkiej przeszłości przypomina duży rynek i otaczające go stare domy mieszczańskie, piwnice średniowiecznego zamku oraz pozostałości po fortyfikacji z przełomu XVI i XVII wieku. Obecnie przy rynkowym placu stoją dwie świątynie, nowo wybudowana oraz zabytkowa. Ten stary, drewniany kościół pw. Przemienienia Pańskiego został zbudowany w , a w 1640 gruntownie przebudowany. W jego wnętrzu zachowały się barokowe ołtarze, piękna polichromia, ambona, konfesjonały, krucyfiks i chrzcielnica z I połowy XVI wieku.

      Na terenie gminy coraz prężniej rozwija się turystyka. Jednych przyciąga wspaniała przyroda, piękne krajobrazy, lasy niemal nietknięte ludzka ręką. Inni odwiedzają zabytkowe kościółki i cerkwie położone na szlaku architektury drewnianej .

      W Mrukowej są jeszcze pozostałości starego zamczyska obronnego, neogotycka kapliczka Matki Bożej, a przy niej źródełko, z którego woda ma podobno uzdrawiającą moc. Do kapliczki wiedzie kamienista droga przez las ze stacjami drogi krzyżowej . Aby zobaczyć drewnianą XVI wieczną cerkiew pw. Michał Archanioła wystarczy udać się do pobliskiej Pielgrzymki . Można tu obejrzeć zabytkową chrzcielnicę, ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz oryginalny grób Pański z XVII wieku. Kolejne dwa zabytkowe kościoły są w Samoklęskach i Załężu .

      Baza turystyczna rozwija się z każdym rokiem. W Mrukowej i Pielgrzymce są pola biwakowe, powstają bary, zajazdy. Rozwojowi turystyki sprzyja powstawanie nowych gospodarstw agroturystycznych.


www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024