Potakówka
Powiat jasielski
Potakówka

Potakówka

   Mała wieś otoczona z trzech stron lasem . Przepływa przez nią kilka potoków i od nich prawdopodobnie pochodzi nazwa wsi. Wskazuje na to również dawna nazwa Potokówka z 1463 i 1515 roku.

    Wieś powstała prawdopodobnie w XV wieku . Wymieniana jest w 1463 roku w aktach sądu bieckiego z racji sporu granicznego pomiędzy Jedliczem, Potakówką i Tarnowcem. W 1547 roku otrzymali ją Anna i Jan Herbutowie. Aż do okresu międzywojennego wieś miała tych samych właścicieli co Tarnowiec .

    W latach 1847-1848 i w 1873 roku panowała tu epidemia cholery. Zmarłych chowano na cmentarzu pod lasem. Obecnie przy drodze stoi krzyż, który upamiętnia tamte wydarzenia. W 1901 roku zostało tu założone Kółko Rolnicze, a w 1907 roku przystąpiono do budowy budynku z drewna, w którym mieścił się sklep kółka rolniczego, izba lekcyjna i mieszkanie kierownika szkoły. W 1944 roku ludność została wysiedlona, po powrocie mieszkańcy przystąpili do naprawy szkód.
Obecnie na terenie wsi mieszka około 470 osób. Jest tu dom ludowy i remiza strażacka.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024