Nowy Glinik
Powiat jasielski
Nowy Glinik

Glinik Nowy


    Wieś położona wzdłuż potoku bez nazwy. Leży na terenie pagórkowatym, poprzecinanym potokami , wzdłuż których prowadzą wąskie ścieżki. Teren wsi jest podmokły i gliniasty i właśnie od rodzaju gleby pochodzi pierwszy człon nazwy miejscowości, drugi człon ma charakter dzierżawczy. Nazwa wsi w ciągu wieków była kilkakrotnie zmieniana.


    Początki osady sięgają XII wieku , chociaż mogła istnieć już wcześniej. Była to pierwotnie wieś królewska. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1277 roku. W 1336 roku Królowa Jadwiga (Łokietkowa) przeniosła Glinik z prawa polskiego na niemieckie, wieś została wówczas wydzielona z dóbr królewskich i należała do uposażenia królowej . W XV wieku należała do Pieniążków herbu Odrowąż, w 1581 roku przeszła w ręce Lubomirskich, a około 1700 roku stała się własnością Janockiego. Janoccy posiadali Glinik, aż do I rozbioru Polski. Wówczas władze austriackie wypowiedziały własność Janockim i osadziły tu dziedzica narodowości niemieckiej. Od tego czasu, czyli od 1774 roku, miejscowość zmieniła nazwę na Glinik Niemieck i . Wraz z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości zamieniła ją ponownie na Glinik Górny . W 1930 roku przystąpiono do budowy szkoły, która przetrwała do 1944 roku, kiedy to budynek został zniszczony. Przebiegał tędy wówczas pas frontowy i Niemcy wysiedlili mieszkańców, a niektóre z budynków uległy zniszczeniu. Po II wojnie światowej, w 1948 roku, ponownie zmieniono nazwę wsi na Glinik Nowy . W latach 1952-1954 wybudowano i oddano do użytku nowy budynek szkoły oraz dom ludowy.

   W 1974 roku mieszkańcy Glinika zostali przeniesieni z parafii w Dębowcu , do której należeli od początku wsi, do parafii w Gliniku Polskim. W 1987 postanowili rozpocząć budowę własnego kościoła, ponieważ warunki dojazdu i dojścia do nowej parafii były tragiczne. Najpierw w ciągu tygodnia wystawiono prowizoryczną kaplicę , w której odprawiano msze oraz udzielano sakramentów. Poświęcenie kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski nastąpiło w 1992 roku.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024