Łubno Opace
Powiat jasielski
Łubno Opace

Łubno Opace

   Przypuszczalnie pierwotnie osada ta stanowiła jedna całość z wsią Łubno Szlacheckie . Dzisiaj sąsiadują ze sobą i maja wspólne obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoła, remiza, basen strażacki, OSP.     

   Początki osady datuje się na XII wiek . W najdawniejszych zapisach wymieniana jest jako Lubno (1277) lub Lubnye u Długosza. Pierwsza część nazwy ma charakter topograficzny, powstała prawdopodobnie od słowa „łub" co oznaczało „korę drzewa", „wypróchniałe drzewo" . Drugi człon ma znaczenie dzierżawcze.
Pod koniec XII wieku wieś była nadana rodowi Bogoriów. W 1272 roku Bolesław Wstydliwy nadał część Łubna i być może tę oderwana od całości część zaczęto nazywać Łubno Opace. W 1388 roku Paszko z Bogoriów sprzedał swoją część klasztorowi cystersów z Koprzywnicy . W latach 1877-1894 posiadał ją Stanisław Kotarski, który w 1894 roku sprzedał ją Rozwadowskim. W 1902 roku nabyli wieś Żydzi i dokonali parcelacji.


    Od niepamiętnych czasów wieś należała do parafii w Łubienku . W czasie II wojny światowej kościół ten uległ zniszczeniu, siedziba parafii stało się więc ocalałe Łubno Opace. W 1947 roku wzniesiono tu prowizoryczny drewniany drewniany kościół zachowując historyczny tytuł p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Do tej parafii nie przystąpiło jednak Łubienko. W 1978 roku po wielu latach starań wmurowano kamień węgielny pod nowy kościół p.w. Chrystusa Króla Wszechświata i N.M.P. Królowej.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024