Łubienko
Powiat jasielski
Łubienko

Łubienko

   Wieś położona w pagórkowatej i lesistej okolicy . Od południa i wschodu otaczają ją lasy. Nazwa jest zdrobnieniem od nazwy Łubno, w 1470 roku używano formy Lubyenko .


   Pod koniec XII wieku otrzymał ja ród Bogoriów. Później stanowiła własność Akademii Krakowskiej . W 1470 roku Kazimierz Jagiellończyk po staraniach Akademii Krakowskiej przeniósł wieś na prawo niemieckie. W 1544 roku nastąpiło tu poświęcenie modrzewiowego kościołka pod wezwaniem św. Apostołów Szymona i Tadeusza. W dokumentach z wizytacji z 1595 roku jest zapisane, że kościół i plebania były w opłakanym stanie, z powodu zniszczeń związanych z wojną z Tatarami. W 1857 roku wybudowano nowy kościół , również z drzewa modrzewiowego, kryty gontem. Fundatorem był właściciel wsi Józef Kozłowski , który zakupił ją po I rozbiorze Polski od rządu austriackiego. Kolejnymi właścicielami wsi byli Dembiccy i Filipowiczowie, od których ziemię wykupili chłopi. Była tu karczma, stawy rybne, młyn wodny . W obejściu dworu rosły potężne lipy, które w 1935 roku powalił huragan.

   W 1944 roku trwały tu pięciomiesięczne walki frontowe . Ludność została wysiedlona, a wieś splądrowana i spalona . Zniszczono wówczas kościół i szkołę. Po wojnie przystąpiono do odbudowy. W 1948 roku nastąpiło poświęcenie nowo wybudowanego kościoła , jest on podobnie jak poprzednie wbudowany z drewna i obity od zewnątrz i wewnątrz deskami. Wybudowano również murowaną szkołę, sklep, remizę strażacką, basen na wodę do celów gaśniczych. W 1979 roku dokonano gruntownej przebudowy drogi. Obecnie mieszka tu około 340 osób.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024