Glinik Polski
Powiat jasielski
Glinik Polski

Glinik Polski


    Wieś przecina płynący z południa na północ Czarny Potok , a od południa wznosi się nad nią góra Magiel . Podzielona jest na trzy przysiółki: Pustki, Podlas, Zapłocie . Nazwa miejscowości pochodzi od gliniastej gleby jaka tu występuje.

   Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1403 roku, ale osada istniała już wcześniej, być może w XII wieku . Była to wieś królewska. Na prawo niemieckie została przeniesiona w 1344 roku. W XV wieku należała do Ciechanowskich, później do Dzięciołowskich, a ostatnim właścicielem był Józef Kotarski. Po jego śmierci żona przekazała w 1887 roku ziemię pod budowę szkoły . Po jej śmierci pozostałą ziemię zakupili chłopi, przeważnie z sąsiednich wsi. Pałac dziedziców stał w tym miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się wybudowana w 1914 roku kapliczka .

   Od 1830 roku przez około 25 lat panowała tu epidemia cholery . Na terenie wsi było aż 3 cmentarze chleryczne. Były takie dni, że stolarz nie nadążał z wykonywaniem trumien. Najstarsi mieszkańcy wsi wspominają, że w zimie z 1928- 1929 rok panował wielki mróz dochodzący do 40 stopni. Wymarzły wówczas drzewa owocowe, ptaki i zwierzęta leśne.

   Po I wojnie światowej Glinik Polski przeniesiono z parafii w Łężynach do parafii w Tarnowcu . Podczas II wojny światowej przez wieś przebiegała linia frontu , toczyły się zacięte boje pomiędzy stacjonującymi w tych okolicach Niemcami i napierającymi od wschodu Rosjanami. Po II wojnie światowej przysiółek Pustki był miejscem poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego . Wybudowano tu szyb.


   Obecnie jest tu Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, kościół rzymskokatolicki p.w. św. Józefa Robotnika, dom ludowy , działa OSP . Na terenie wsi mieszka około 640 osób.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024