Gliniczek
Powiat jasielski
Gliniczek

Gliniczek


    Mała wioska położona nad Jasiołką, a przez środek wioski przepływa jej dopływ -Czarny Potok . Nazwa miejscowości jest zdrobnieniem od nazwy Glinik. W 1415 roku była też używana nazwa Glynniczek .


    Pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1415 roku, ale jej powstanie na pewno datuje się wcześniej. Około 1470 roku Gliniczek płacił dziesięcinę parafii tarnowieckiej , co było w późniejszych czasach przyczyną sporów pomiędzy właścicielami wsi a władzami kościelnymi. Od końca XV wieku był w posiadaniu Glińskich , następnie Andrzeja Bronikowskiego , który w 1687 roku sprzedał ja Mikołajowi Kołaczkowskiemu .

   Od 1777 roku wsią i folwarkiem opiekował się Franciszek Baliński, który dokonał rozbiórki istniejącej tu wcześniej karczmy. W 1880 roku mieszkańcy znaleźli zatrudnienie przy budowie linii kolejowej przebiegającej obok wsi. Część mężczyzn znalazła stałe zatrudnienie na kolei. Nie było tu jednak przystanku kolejowego , który utworzono dopiero w 1948 roku. Dodatkowym źródłem utrzymania dla miejscowej ludności stał się rozwijający się tu przemysł naftowy . Pierwsze szyby zaczęto tu budować w latach 1925-1930.


   Na terenie wsi znajduje się kamienna kapliczka pochodząca z XIX wieku oraz pomnik przyrody czyli około 100-letni dąb .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024