Powiat jasielski
Dobrucowa

Dobrucowa


    Wieś położona przy drodze z Tarnowca do Szebni. Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1416 roku. Początkowo jej nazwa była zapisywana Dobruczowa i może pochodzić od niepoświadczonego w źródłach imienia Dobruc lub Dobruca . Z danych z 1481 roku wynika, że Dobrucowa i Sądkowa miały tych samych właścicieli . Pod koniec XV wieku należała do Sądkowskich, następnie Glińskich, Herbutów, Broniewskich, a ostatnimi właścicielami byli Lewartowscy. W XV wieku Dobrucowa należała do parafii w Tarnowcu .


   W 1943 roku w miejscowym lesie Niemcy dokonali masowych egzekucji więźniów z obozu w Szebniach. Zginęło blisko 2000 ludzi . O ich męczeństwie przypomina pomnik.


   Do 1947 roku wieś stanowiła jakby przysiółek Tarnowca . W wyniku starań mieszkańców uchwałą Rady Narodowej w Rzeszowie otrzymała samodzielność . Utworzono wówczas takie organizacje społeczne jak: OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze. Później wybudowano remizę.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024