Powiat jasielski
Sowina

Sowina

      Wieś leży na Pogórzu Strzyżowskim , na wschodzie przepływa rzez nią Wisłok. Jasło-Przybówka i Pilzno-Rzeszów. Porośnięta jest niewielkimi lasami i zagajnikami. Przecinają ją drogi

      Założycielem osady był przypuszczalnie osadnik Sowa i to właśnie od jego imienia wieś otrzymała nazwę. Około X wieku , jest wymieniana jako osada w posiadłościach wsi parafialnej w Bieździedzy stanowiących własność benedyktynów z Tyńca . Jan Długosz w tzw. „księdze uposażeń" majątków i dóbr kościelnych podaje nazwę „Szowna" jako wieś i wyróżnia dwa przysiółki: Sowina Dolna i Sowina Górna . W 1311 roku wieś Bieździedza, w skład której wchodzi Sowina, przechodzi na własność Helwingów herbu Grzymała . W 1357 król Kazimierz Wielki wydaje akt lokacyjny dla braci Krzesłowa, Erazma i Jan a i to właśnie Jan otrzymuję osadę Sowina. W 1474 roku król Kazimierz Jagiellończyk lokuje wieś na prawie niemieckim , a jej właścicielem zostaje Jakub Siekludzki herbu Trzaska. W 1508 roku jej właścicielem jest Jakub Filipowski, a następnie Mikołaj Kowalewski i Andrzej Krasnowski.

      W 1848 roku w wyniku buntu wznieconego przez Jakuba Szelę ze Smarżowej w Sowinie zniesiono pańszczyznę , a pod koniec XIX wieku została rozparcelowana.

      Przez wieki mieszkańcy uczęszczali do kościoła w Bieździedzy, dopiero w latach 1973-1975 wybudowano w Sowinie mały, filialny kościółek. 

       Początki szkoły sięgają 1860 roku, powstała ona z inicjatywy Jana Oberlandera, ówczesnego właściciela. W 1902 mieszkańcy wykupili budynek dworski od właściciela wsi Wincentego Wojtynkiewicza i przeznaczyli na szkołę, która od 2006 roku nosi imię Jana Pawła II. We wsi jest dom ludowy , działa też OSP.


 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024