Sieklówka
Powiat jasielski
Sieklówka

Sieklówka

       Wieś leży przy drodze Jasło- Frysztak, dawniej z południa i północy otaczały ją lasy bukowe. Do 1991 roku podzielona była na Sieklówkę Dolną i Górną . Podział ten nastąpił prawdopodobnie w XVI wieku w związku z zamieszkami religijnymi.
Przeprowadzone na terenie Sieklówki Dolnej badania archeologiczne potwierdzają, że była ona zamieszkiwana u schyłku epoki kamienia (ok. 2900-2300 lat p.n.e.). Według jednej z hipotez w VI wieku osiedlił się tutaj pochodzący ze szczepu lechickiego Sieklow. Wyjaśnia to genezę nazwy wsi, tym bardziej, że początkowo brzmiała ona Siekluka.

      Po raz pierwszy miejscowość ta jest wymieniana w dokumentach z 1474 roku. Za czasów Kazimierza Jagiellończyka na prośbę dziedzica Jakuba Siekluckiego została przeniesiona z prawa polskiego na niemieckie. Do końca XV wieku mieszkańcy należeli do parafii w Warzycach. W tym okresie zbudowano kościółek, a wieś przyłączono do parafii w Lubli. W 1489 roku w Sieklówce powstała parafia. Na jej terenie był młyn, karczma, stawy rybne, i gościniec do Jasła. W XVI wieku właścicielem Sieklówki został Jordan . Przyjął on arianizm i sprofanował kościół. Ponownie więc sieklowianie należeli do parafii w Lubli. Dopiero rząd austriacki utworzył we wsi kapelanię, a Anna i Jerzy Ramułtowie - właściciele wsi- wybudowali kościół z z materiału pochodzącego z rozebranego kościółka w Kleciach. Spłonął on doszczętnie w nocy z 6 na 7 kw ietnia 1993 roku. Mieszkańcy z własnych funduszy i własnymi rękoma wybudowali w ciągu 80 dni nowy kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

       We wsi znajduje się cmentarz z czasów I wojny światowej. Działania w czasie II wojny przyniosły duże straty na terenie wsi, pochłonęły też wiele ofiar. Miejsce egzekucji 87 polskich żołnierzy upamiętnia pomnik odsłonięty w 1971 roku. Ciała zabitych przeniesiono do grodu w Warzycach.

       Na terenie Sieklówki jest Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną, OSP, Dom Ludowy.

       Wśród zabytków zachowało się kilka starych chałup i kapliczek oraz miejsce po starym dworze rozebranym w jeszcze przed końcem XIX wieku.

 

 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024