Krajowice
Powiat jasielski
Krajowice

Krajowice

        Przez miejscowość Krajowice przebiega droga krajowa Pilzno-Jasło , a od zachodniej strony przepływa Wisłoka . Nazwa wsi pochodzi od nazwy osobowej (lub imienia) Kraj. Początkowo mogła brzmieć Krajowski Bród, czyli Bród Kraja

       Początki osadnictwa na tym terenie sięgają ok. 4000 lat wstecz . Świadczą o tym odkryte i przebadane mogiły kurhanowe z okresu kultury sznurkowej. Prawdopodobnie swoje powstanie w XII wieku osada zawdzięcza benedyktynom z Tyńca. Następnie władał nią ród Bogoriów . W sporze pomiędzy nim a klasztorem Władysław Łokietek w 1319 roku ponownie przyznał benedyktynom zamek Golesz z okolicznymi wioskami. Zamek ten został wzniesiony w XIII lub XIV wieku . Otoczony był fosą i wałem i miał strzec traktu handlowego prowadzącego doliną Wisłoki. Był też stolicą rozległych dóbr klasztornych i miejscem zbiorczym dla sił zbrojnych, które opat był zobowiązany wystawiać na każde pospolite ruszenie. Prawdopodobnie na przełomie XIV i XV wieku mieszkał tu Zyndram z Miszkowic - miecznik krakowski, wójt i starosta jasielski, oboźny wojska polskiego w bitwie pod Grunwaldem. W 1657 roku został zdobyty przez Jerzego II Rakoczego i od tego czasu popadł w ruinę. W 1811 roku Achilles Jeaunot , właściciel fabryk tkackich, zmienił ruiny zamku w ogród w stylu angielskim.

         Krajowice były na prawie polskim, dopiero Kazimierz Jagiellończyk w 1456 roku przeniósł go na prawo niemieckie . Istniał tu wtedy folwark klasztorny, kościół, młyn i karczma. Tak jak większości okolicznych miejscowości Krajowic nie omijały wojny. Uległy zniszczeniu w czasie najazdu węgierskiego w 1474 roku, później niszczyli go Szwedzi i Siedmiogrodzianie w latach 1655-1657 . do 1796r niezmiennie były w posiadaniu opactwa. Następnie po sprzedaniu przez rząd austriacki ich właścicielem stała się Spółka Kriese i Eder.

       Tragiczne wydarzenia z czasów II wojny świtowej upamiętnia pomnik wzniesiony w 1974 roku . Jest on poświęcony pracownikom zakładu „Gamrat" , którzy wykradali broń i amunicje, jeńcom radzieckim oraz żołnierzom AK, którzy brali udział w akcji zdobycia broni i amunicji w „Gamracie". W 1944 roku , za współudział w tej akcji rozstrzelano 27 pracowników.

       Pierwsza szkoła powstała w Krajowicach w 1937roku . Po wojnie lekcje odbywały się w opuszczonym dworze, rozebrano go dopiero w 1995r. po wybudowaniu nowego budynku szkoły.

       Na terenie wsi warto zobaczyć cmentarze żołnierskie z czasów I wojny światowej, mogiłę Żydowską, w której są pochowani Żydzi rozstrzelani przez Niemców w 1942 roku . Warto też wybrać się na spacer po rezerwacie przyrody Golesz i obejrzeć pozostałości po ruinach zamku.


 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024