Bieździedza
Powiat jasielski
Bieździedza

Bieździedza

       Wieś położona przy drodze Kołaczyce- Frysztak. Od dołów jasielsko- sanockich oddziela ją lesisty wał górski ze wzniesieniami Partyi (338m n.p.m.) i Babiej Góry (387m n.p.m.). Dolina, w której położona jest miejscowość, była zamieszkiwana już 3000 lat p.n.e. Świadczą o tym cmentarze kurhanowe i znaleziska z epoki brązu i żelaza.

        Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi, jako własności benedyktynów z Tyńca , pochodzi z 1123 roku . Około 1312 roku król Władysław Łokietek odebrał ją zakonnikom i przekazał rycerzom Helwigiuszom herbu Grzymała. Nowi właściciele wybudowali we wsi pierwszy drewniany kościół w 1320 na ich prośbę utworzono parafię. Jej obszar według danych z 1347 roku wynosił 30 kilometrów i miał 45 mieszkańców. Ten duży obszar został podzielony na trzy małe wsie, jako dziedzictwa trzech braci. W XVI wieku wydzielone z tzw. „Starej Bieździedzy" Bieździedza i Bieździadka znalazł się w posiadaniu Broniewskich herbu Tarnawa. Najzacniejszym z nich był Marcin Broniewski , dworzanin króla Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, dyplomata, poseł na Krym. Będąc pod rządami Broniewskich zarówno parafia jak i wieś Bieździedza przeżyła najznakomitszy okres. W latach 1513-1529 była tu wikarówka, prebenda, nauczyciel, lektor oraz stypendyści z Krakowa. W XVII wieku wieś przeszła na własność Romerów herbu Jelita i pozostała w ich posiadaniu, aż do wywłaszczenia w 1945 roku. Romerowie dobudowali do kościoła kaplicę. W 1787 roku na terenie wsi był szpital a w 1797 roku szkoła. W 1779 roku w czasie pożaru spłonęło całe wyposażenie kościoła m.in. ołtarze, obrazy, archiwum, chór, gobeliny, chorągwie. Dzięki ofiarności mieszkańców wyposażono go od nowa. Na początku XX wieku na terenie wsi istniała szkoła, kółko rolnicze, czytelnie i straż pożarna. W 1915 roku miały tu miejsce walki, których pozostałością jest cmentarz wojenny.

        Do ciekawszych zabytków na terenie wsi można zaliczyć murowany kościół z XV wieku z wolno stojąca dzwonnicą, z wyposażeniem z XVII i XVIII wieku oraz licznymi tablicami i nagrobkami upamiętniającymi fundatorów i osoby wpływowe. Kolejnym zabytkiem jest kaplica z 1615 roku ufundowana przez Zofię Romerową oraz XIX wieczna kaplica Zborowskich. W zachodniej części wsi stoi murowany dwór z XIX wieku w stylu klasycystycznym, zaś na pograniczu z Bieździadką pozostałości po dworze obronnym z XIV-XV wieku zwane „Basztą" .

       Obecnie na terenie wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bieździeckiej i klub sportowy LKS „Orzeł" . Dzieci i młodzież uczęszczają do Zespołu Szkół Publicznych i Gimnazjum w Bieździedzy.


 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024