Powiat jasielski
Świerchowa

Świerchowa

   Wieś leżąca na prawym brzegu Wisłoki nad dwoma potokami, które często powodowały powodzie i podtopienia. Odnaleziono tu osady należące do kultury przeworskiej z II - IV wieku n.e. Niedaleko wsi jest również rozległe cmentarzysko kurhanowe .


    Pierwsza wzmianka pochodzi z dokumentu z 1365 roku, w którym jest informacja, że należy do parafii w Załężu i starostwa niegrodowego w Osieku. Jan Długosz wymienia ją jako Schirchowa i wspomina, że była własnością pewnego rycerza. Możliwe, że osada istniała już wcześniej.

    Przez kilka wieków wieś znajdowała się w dzierżawie , należała do Wojnyków, w 1516 roku do Stadnickich później Mniszchów. Po likwidacji starostwa Osieckiego przejęli ją Zborowscy, później Bordowscy a pod koniec XIX wieku kupił ją Ferdynand Kaikstein.


    W czasie I i II wojny światowej znajdowała się w pobliżu linii frontu , dlatego doświadczyła wielu tragicznych wydarzeń.

  
    Świerchowa należała i należy do parafii Osiek Jasielski . Na terenie znajduje się wiejski dom kultury oraz szkoła podstawowa .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024