Powiat jasielski
Załęże

Załęże

   Wieś położona po lewej stronie Wisłoki , która tworzy na tym terenie zakole. Nazwa wsi jest pochodzenia topograficznego od wyrażenia „za łęgiem" , czyli na nizinie, na nizinnym brzegu rzeki. W dawnych dokumentach pisanych można spotkać się z następującymi nazwami wsi: Zalanz, Zalenz, Zalanze, Znalzie .

    Na terenie wsi przeprowadzono badania archeologiczne , które wskazują, że znalezione tutaj okazy pochodzą z III - IV okresu brązu. W 2009 roku grupa archeologiczna badająca wcześniejsze wykopaliska potwierdziła istnienie na tym terenie osadnictwa z przed 3000 lat . We wczesnym średniowieczu był tutaj gród obronny . Wynika z tego, że pierwotna osada była lokowana na prawie polskim, a w 1332 roku przeniesiona na prawo niemieckie. Była jesdną z osad należących do królewszczyzny i równocześnie była najstarszą wsią książęcą .

    W XV wieku wieś znalazła się w rękach Kobylińskich. Kolejni posiadacze to Mniszchowie i Zborowscy, przeciwko nim chłopi podnosili bunt .
Tak jak sąsiednich wsi Załęża nie omijały klęski żywiołowe , epidemie, powodzie i pożary. W 1753 roku spłonął drewniany, przedkazimierzowski kościół .

   W 1871 roku miejscowy majątek nabył Seweryn Stawiński (przemysłowiec naftowy) i wówczas zaczął się tu rozwijać przemysł naftowy . Wielu mieszkańców znalazło zatrudnienie w kopalni a nawet wyjeżdżało na wiercenia z a granicę. Rozwój gospodarczy wsi przerwał wybuch I wojny światowej. Znalazła się ona w zasięgu linii frontu. W czasie II wojny światowej istniał tu pluton placówki AK „Osa" .


    Obecnie na terenie wsi znajduje się szkoła, dom ludowy, OSP, nowy kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, kapliczki, boiska i tereny rekreacyjne. Na uwagę zasługuje zabytkowy drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela wyniesiona w 1760 roku. Wystrój pochodzi z XVIII i XIX wieku.

www.wirtualnejaslo.pl

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024