Powiat jasielski
Pielgrzymka

Pielgrzymka

   Wieś leżąca w dolinie potoku będącego dopływem Kłopotnicy przy drodze nr 993 z Gorlic do Dukli i przejścia granicznego w Barwinku.

    Osada pochodzi z XIII wieku , ale w dokumentach wymieniana jest po raz pierwszy w 1400 roku. Lokowana na prawie niemieckim, później przeniesiona na wołowskie. Była wsią rycerską. Miała tych samych właścicieli, co Mrukowa i Samoklęski. Większość mieszkańców stanowili Łemkowie . Według legendy w tutejszej cerkwi odbył się ślub Maryny Mniszchówny (córki właściciela wsi) z Dymitrem Samozwańcem . Po odnowieniu ślubu na Kremlu jej ojciec darował cerkwi ornat , który jest tutaj do dzisiaj przechowywany.

    W XIX wieku we wsi była szkoła gminna, w której dzieci uczyły się po rosyjsku oraz cerkiew. W 1914 roku władze austryjackie umieściły kilku mieszkańców w obozie internowanych w Thaiehofie, skąd powrócili w 1916 roku. W czasie pierwszej wojny światowej zginęło tu kilku żołnierzy niemieckich, którzy zostali pochowani na placu cerkiewnym, do dnia dzisiejszego nie zachowały się po nich żadne ślady.

    Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku mieszkańcy nadal zajmowali się głównie uprawą roli i wyrębem lasu. W 1934 roku powstałą tu Administracja Apostolska do Łemkowszczyzny , zgodę wydała stolica apostolska dzięki stawiennictwu rządu polskiego. Przestała ona istnieć w 1947 roku.


    W Pielgrzymce można zobaczyć prawosławną cerkiew z XIX wieku, leży ona na szlaku architektury drewnianej . Zbudowana została w stylu bizantyjskim. Można w niej podziwiać kamienną chrzcielnicę z 1636 roku, oryginalny grób Pański z 1684 roku oraz obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na rękach pochodzący z 1649 roku, Został on przeniesiony ze starej cerkwi. Możliwe, że kiedyś byłą to świątynia typu obronnego , o czym mogą świadczyć zachowane w jej sąsiedztwie ślady domów, okopów i wałów.


W obrębie miejscowości znajduje się teraz dawniej oddzielna wieś Kłopotnica . Była ona lokowana na prawie niemieckim za panowania Kazimierza Wielkiego, a następnie przeniesiona na prawo wołoskie. Nazwę swą zawdzięczała przepływającemu przez nią potokowi o tej samej nazwie Kłopotnica. Wieś należała do parafii w Pielgrzymce. Zamieszkiwana była przez Łemków .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024