Osiek Jasielski
Powiat jasielski
Osiek Jasielski

Osiek Jasielski

   Wieś, dawniej miasteczko , położona u ujścia potoku Szczawy do Wisłoka. Jest siedzibą gminy Osiek Jasielski.


    Pierwsza wzmianka o Osieku pochodzi z XIV wieku. W 1363 roku Kazimierz Wielki postanowił założyć tutaj miasto, nadając mu miejskie prawa magdeburskie. Wybudował tu również zamek obronny , który miał bronić południowych granic Polski. Do dzisiaj można tu zobaczyć piwnice o grubych murach , a szczyt wzgórza nazywany jest zamczyskiem. Osiek otrzymał wówczas różne przywileje handlowe i celne.

   Osiek, jako własność królewska, często zmieniał właścicieli. W 1555 roku posiadał go Marek Stadnicki. Mieszkańcy po raz pierwszy zgłosili wtedy skargę do króla z powodu złego traktowania tj. bicia, więzienia, przymuszania do odrabiania pańszczyzny. Niewiele to jednak pomogło. Z tego powodu nie rozwijał się tu handel ani rzemiosło.

   W XVIII wieku nie było tu domów miejskich, brak było rzemieślników, nie odbywały się jarmarki ani targi. Wobec tego stwierdzono, że miasto to należy zaliczyć do wsi i zwolnić od podatku miejskiego. Zmiana na lepsze nastąpiła dopiero w XIX wieku. Jarmarki osieckie stały się sławne nie tylko w okolicy, ale również na Węgrzech i w Prusach. W 1914 roku w tradycyjne dni jarmarczne nie odbywała się nauka w szkołach z powodu tłoku na ulicach.

   Osiek znacznie ucierpiał zarówno w czasie I jak i II wojny światowej. Licznie zamieszkujących go Żydów zamordowano 7 lipca 1942 roku. W 1934 r. Osiek ostatecznie utracił prawa miejskie stając się siedzibą gminy.


    Szczególną atrakcją turystyczną jest Kościół Przemienienia Pańskiego wybudowany w 1419 roku. Jest to jeden z najstarszych tego typu obiekt w Polsce. Około 1640r., został przebudowany i rozbudowany m.in. wybudowano wówczas dzwonnicę. W jego wnętrzu można podziwiać barokowe ołtarze z XVII w., polichromię z XIX w. oraz pulpit muzyczny z VIII w. Gotycko-renesansowy tryptyk przedstawiający sceny z życia św. Piotra i Pawła z 1527 roku przechowywany jest w Muzeum Archidiecezji w Przemyślu.
Szkoła w Osieku została założona w 1870 r. obecnie utworzono Zespół Szkół Integracyjnych.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024