Powiat jasielski
Mrukowa

Mrukowa

   Wieś leży w dolinie potoku Szczawa , od południa i zachodu graniczy z lasami pokrywającymi pasmo Magury .Nazwa pochodzi od imienia założyciela Mruka .

    Data założenia jest sprawą sporną. Jeden z dokumentów podaje, że nastąpiło to w 1391 r. inny, że w 1465 . Jan Długosz podaje, że na górze Mruków widoczne są ślady starego zamczyska . Potwierdza to przypuszczenie, że było tu grodzisko, duża osada, a może nawet zamek obronny. Wiąże się z nim legenda . Podobno, gdy panował tu król Mruk, zbudował on zamek, który zapadł się pod ziemię. Było w nim dużo złota , które do dziś można tu znaleźć. Prawdą jest, że w trakcie prowadzonych tu wykopalisk znaleziono srebrną monetę - tetradrachma Aleksandra Wielkiego z lat 324-323 p.n.e . fakt ten potwierdza, iż tereny te były zamieszkane jeszcze przed naszą erą.


    Mrukowa miewała zazwyczaj tych samych właścicieli, co Samoklęski i drogą dzierżawy lub sprzedaży zmieniała właścicieli. Mieszkańcy żyli bardzo ubogo niemalże w nędzy. Nie zmieniły tego nawet reformy administracyjne rządów austriackich przeprowadzone po rozbiorze Polski w 1772 roku. Poprawa nastąpiła dopiero w drugiej połowie XIX wieku, w związku z rozwojem na terenie wsi kopalni ropy naftowej . Ludność znalazła dobrze płatną pracę przy budowie budynków, zwózce materiałów budowlanych lub bezpośrednio w kopalni.


    We wsi nie ma i nigdy nie było kościoła . W 1906 roku w lesie wybudowano kaplicę z ciosowego kamienia. Poniżej kaplicy znajduje się źródło wody mineralnej, mającej podobno właściwości uzdrawiające. Z kaplicą związana jest legenda . Podobno została ona wybudowana w miejscu, gdzie odpoczywały osoby wiozące statuę Matki Bożej z Węgier drogę krzyżową do klasztoru oo. Karmelitów w Jaśle. W 2000r. wybudowano wzdłuż kamiennej drogi wiodącej przez las do kaplicy.


    W Mrukowej działa klub sportowy „Zamczysko", powstał też projekt budowy nartostrady i ośrodka narciarstwa.
Na terenie wsi są dwa piesze szlaki :
Mrukowa- Kaplica pod Trzema Kopcami- Kotań- Przełęcz Hałbowska- Krempna
Magura Witkowska- Folusz- Mrukowa- Nowy Żmigród- Grzywacka- Góra

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024