Powiat jasielski
Jaworze

Jaworze

Jaworze przylega bezpośrednio do wsi Desznica, z którą jest związana integralnie , gospodarczo i administracyjnie. Nazwa wsi jest topograficzna pochodzi od od lasu jaworowego, który prawdopodobnie porastał te tereny.


Miejscowość powstała w połowie XVI wieku jako prywatna własność należąca do Stadnickich. Była to wieś rdzennie łemkowska , założona na surowym korzeniu, lokowana na prawie wołoskim.


    Ludność żyła tu bardzo ubogo , zajmowano się głównie rolnictwem, hodowlą bydła i trzody chlewnej, zbierano także runo leśne.
Od 1581 roku jej właścicielami byli Stadniccy i wówczas przynależała do wielkiej własności tzw. klucza żmigrodzkiego. Taki stan trwał do 1883 roku, kiedy jej nabywcą został Garzyński, który sprzedał ją Żydom . Nowi właściciele wieś rozparcelowali. Pod koniec XIX wieku żyło tu 143 osoby. Był tu wówczas młyn wodny. Mieszkańcy należeli do grekokatolickiej parafii w Desznicy.


Obecnie mieszka tu 101 osób, które zajmują się głównie rolnictwem.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024