Powiat jasielski
Gmina Tarnowiec

Gmina Tarnowiec

informacje ogólne o gminie

     Gmina wiejska położona w rejonie Pogórza Środkowobeskidzkiego, zajmując na północy część Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej , a na południu część Pogórza Jasielskiego. Zajmuje obszar 62,3 km kw. i liczy 9,2 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Tarnowiec, Brzezówka, Czeluśnica, Dobrucowa, Gąsówka, Gliniczek, Glinik Polski, Łajsce, Łubienko, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace, Nowy Glinik, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Umieszcz, Wrocanka. Najważniejszą miejscowością gminy jest Tarnowiec , siedziba władz gminy. Wieś ze starym rynkiem ma charakter miasteczka i stanowi dziś ważny ośrodek usługowo-gospodarczy dla okolicy.

      Pomimo, iż gmina ma charakter rolniczy, na jej terenie rozwija się również przemysł, m.in. istnieje tu przemysł drzewny oraz Huta Szkła w Tarnowcu , gdzie produkowane są zarówno artystyczne jak i użytkowe wyroby szklane.

      Na terenie gminy 70 % obszaru zajmują użytki rolne, a 20% lasy . Są to pozostałości po lasach, które dawniej pokrywały przeważającą część obszaru. Do dziś można tu zobaczyć, głównie w parkach dworskich, stare drzewa „pomniki przyrody" . Niestety , wiele z nich zostało usunięte, gdyż okaleczone pociskami jeszcze w czasie wojny, obumierały.

      Czyste powietrze, tereny zalesione, rzeka zachęcają do wypoczynku i przyciągają turystów. Bardzo popularne jest przede wszystkim pielgrzymowanie i turystyka rowerowa. Uroku dodają rozsiane po całej gminie kapliczki i figury przydrożne wybudowane w XIX i XX wieku.

      Do ciekawszych zabytków należą zabytkowe dwory. W Tarnowcu znajduje się XIX wieczny dwór na ścianach którego odkryto malowidła ścienne, których wykonanie przypisuje się Ignacemu Witkiewiczowi-Witkacemu . Obok dworu zachowały się nielicznym zabudowania podworskie oraz stary park krajobrazowy z aleją lipową. W Łubnie Szlacheckim można zobaczyć wzniesiony w XIX wieku dwór ziemiański, otoczony parkiem , którego założenie miało miejsce jeszcze w XVII wieku. Obok Brzezówki znajduje się wzgórze , na którym w XI wieku było grodzisko obronne oblane z trzech stron wodami Jasiołki. Później wzniesiono tu murowany zameczek, w którego podziemiach do dzisiaj według legendy są ukryte skarby. We wsi Dobrucowa stoi pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenia z czasów wojny. To tutaj w 1943 roku hitlerowcy rozstrzelali około 3500 osób.

      Do miejsc w gminie licznie odwiedzanych nie tylko przez pielgrzymów z Polski, ale również zza granicy, należą znajdujące się obok kościoła w Tarnowcu Duża i MałaKalwaria . Kościół znany jest jako Sanktuarium Matki Bożej, a Duża Kalwaria ze stacjami stanowi pomnik poświęcony nienarodzonym dzieciom ufundowany przez francuski ruch religijny walczący o ich prawa.


www.wirtualnejaslo.pl 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024