Powiat jasielski
Niegłowice

Niegłowice


       Wieś położona w międzyrzeczu Wisłoki i Ropy. W znacznej części jej tereny włączone są obecnie do Jasła, jedynie południowa część pozostała poza jego granicami.

       Miejscowość powstała prawdopodobnie w XIV wieku i była lokowana na prawie niemieckim. Była to wieś rycerska, należąca do parafii w Jaśle, z którym była ściśle powiązana. Na początku XV wieku należała do Klemensa Turskiego. Był tu wówczas dwór, folwark, karczma i łany kmiece. W 1581 roku będąc własnością Jana Mniszcha znajdowała się w dzierżawie u Wojciecha Jankowskiego. Następnymi dziedzicami byli Jurkowscy, a w XIX wieku Lisowieccy.

       Od drugiej połowy XIX wieku wielu mieszkańców znajdowało zatrudnienie w kopalniach ropy naftowej , a od 1889 roku w rafinerii w Niegłowicach . Na początku XX wieku mieszkało tu 571 osób.

       W czasie I wojny światowej toczyły się tu walki rosyjsko-austriackie. Wojska rosyjskie wycofując się w 1915 roku podpaliły rafinerię . Została ona odbudowana w okresie międzywojennym. W czasie okupacji hitlerowskiej działały tu oddziały jasielskiej placówki AK. Niemcy przed wycofaniem się zdemontowali urządzenia rafinerii i wywieźli do Rzeszy. Po wojnie zakład rozbudowano.

       Obecnie mieszka tu około 840 osób. Zachowało się tu kilka starych chałup, kamienna kapliczka i dom ludowy. Dzieci uczęszczają d o Szkoły Podstawowej w Jaśle-Niegłowicach. W Niegłowicach można zobaczyć XIX wieczny dwór oraz park po dworski.


 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024