Chrząstówka
Powiat jasielski
Chrząstówka

Chrząstówka


      Bardzo stara miejscowość pierwotnie stanowiąca własność opactwa benedyktynów z Tyńca. Pierwszy dokument, w którym występuje wzmianka o miejscowości pochodzi z 1229 roku. W kolejnym dokumencie pochodzącym z 1382 roku opat Jan potwierdzał wcześniejszy dokument lokacyjny. Wieś była wówczas bardzo rozległa, ponieważ należały do niej późniejsze tereny wsi Szebnie. Opat przyznawał ówczesnemu sołtysowi Jakubowi Chrząszczowi prawo do zbudowania młyna, zakładania stawów oraz osadzania rzemieślników. Jan Długosz pisząc o wsi podaje, że wydzielono z niej bardzo już wówczas rozbudowane Szebnie. 


Chrząstówka stanowiła własność benedyktynów z Tyńca, aż do 1798 roku, czyli do tzw. reformy józefińskiej. Weszła wówczas w skład dóbr funduszu religijnego, od którego w w 1894 roku nabył ją August Korczak Gorayski. Jego syn Jan Gorayski dokonał parcelacji wsi w 1906 roku.

      W czasie I wojny światowej wieś ucierpiała od stacjonujących tu wojsk radzieckich. W czasie okupacji hitlerowskiej we wsi działał oddział AK. W 1944 roku przez dłuższy okres czasu stacjonowały to oddziały Armii Czerwonej.
Obecnie mieszka tu około 350 osób. Jest tu szkoła i dom ludowy.


 

www.wirtualnejaslo.pl

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024