Powiat jasielski
Niepla

Niepla


      Wieś, która początkami swoimi sięga czasów starożytnych. W latach 80-tych XX wieku zostały tu przeprowadzone prace archeologiczne, które dowiodły, że ludzie zamieszkiwali te okolicę już ok. 3500 tysiące lat temu. Jest to siedlisko rolników kultury pucharów lejkowych. Odkryto tu również ślady osad słowiańskich z VII-IX wieku i XI-XII wieku.

       Dzisiejsza Niepla powstała w drugiej połowie XIV wieku i była lokowana na prawie niemieckim. W połowie była własnością rycerską , a w połowie należała do benedyktynów z Tyńca. Jan Długosz pisze, że właścicielem wsi jest w połowie Mikołaj Szebieński oraz, że jest tu karczma , ale nie ma folwarku. Początkowo cała Niepla należała do parafii w Szebniach, ale kiedy stała się własnością rycerską , część należącą do benedyktynów przyłączono do parafii w Warzycach. W 1581 roku we wsi był młyn, stawy rybne i cztery stawy zapuszczone. Część rycerska była wówczas w posiadaniu Marcina Chrząstowskiego. Część należąca do opactwa była w rękach klasztoru do 1798 roku, kiedy w wyniku reformy józefińskiej dobra te uległa konfiskacie. Przeszła wówczas w ręce funduszu religijnego. W 1894 roku zakupił ją August Gorayski. Ludność utrzymywała się głównie z rolnictwa. Siano tu len i konopie, z których miejscowi tkacze wyrabiali płótno. Było tu dwie kuźnie , a wieś słynęła z dobrych kołodziejów. Mieszkało tu około 735 mieszkańców. W 1922 roku dzięki usilnym staraniom mieszkańców cała Niepla przeszła do parafii w Szebniach.
W czasie II wojny światowej istniała w Szebniach konspiracja AK i Bch. W 1944 roku przez dosyć długi okres czasu w okolicy wsi trwały walki, w wyniku których uległa zniszczeniu.

      Obecnie mieszka tu około 600 osób. Wybudowano nowy budynek szkoły noszącej imię Jana Pawła II oraz nowy dom ludowy. Działa tu jednostka OSP.

 

 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024