Bierówka
Powiat jasielski
Bierówka

Bierówka


      Początki osadnictwa ludzkiego na tym terenie sięgają czasów bardzo odległych. Świadczą o tym między innymi mogiły kurhanowe z okresu kultury sznurkowej sprzed 3000 lat p.n.e. znajdujące się przy drodze z Warzyc do Lubli. Na północy wsi znajduje się wniesienie Gródek , którego nazwa potwierdza odkryte tu ślady wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego.

      Najstarsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1362 roku . Była wówczas własnością benedyktynów z Tyńca. Nazwa wsi pochodzi od imienia zasadźcy Birowa. Jan Długosz pisze, że wieś należy do parafii w sąsiednich Warzycach i na jej terenie znajduje się karczma, folwark, młyn i stawy rybne. W rękach opata Bierówka pozostawała do końca XVIII wieku, czyli do czasu zniesienia przez rząd austriacki opactwa w wyniku reformy józefiańskiej. Aż do 1894 roku stanowiła własność funduszu religijnego. W tym czasie nastąpił podział i sprzedaż dóbr bierowskich. Grunty dawnego folwarku nabyła Maria z Bobrowskich Gorayska , a po niej odziedziczył jej syn Jan Korczak Gorayski. Mieszkało tu wówczas 522 mieszkańców.

      W czasie I wojny światowej w okolicy Bierówki toczyły się krwawe walki. Wydarzenia te upamiętnia położony na wzgórzu cmentarz żołnierski. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili tu cmentarz jeńców Armii Radzieckiej z obozu hitlerowskiego w Szebniach. Miejsce to znajduje się w tzw. Dołach Bierowskich. W 1944 roku przez 4 miesiące miejscowość znajdowała się przy linii frontu, a mieszkańców zmuszano do kopania okopów.

      Obecnie na terenie wsi jest szkoła, dom ludowy, OSP oraz nowo wybudowany kościół filialny p.w. NMP Królowej Pokoju poświęcony w 1999 roku. Mieszkańcy znajdują zatrudnienie w zakładach pracy w Jaśle.

 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024