Powiat jasielski
Warzyce

Warzyce


      Wieś położona po lewej stronie drogi Jasło-Krosno i przy drodze z Jasła do Frysztaka. Na północy wsi ciągnie się lesisty masyw górski z kulminacją Patria osad z końca epoki kamienia (5000 lat), z okresu wpływów rzymskich (2500 lat) oraz osady słowiańskiej sprzed 1000 roku.  (373 m). W 2006 roku podczas budowy drogi archeolodzy odnaleźli tu pozostałości

      Najstarsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1123-1125 roku. W dokumencie l egata papieskiego Idziego wynika, że do klasztoru benedyktynów z Tyńca należała oprócz innych miejscowości wieś Krotowice, czyli dzisiejsze Warzyce. Na tej podstawie można przypuszczać, że to właśnie benedyktyni byli zasadźcami tej miejscowości. W XIII wieku wieś zmieniła nazwę na Warzyce. W 1386 roku przeszły na prawo niemieckie, a sołectwo kupili Paweł i Dobek z Wróblowic. Mieli oni prawo wybudować karczmę, młyn, założyć stawy oraz zakładania jatek sukienniczych, szewskich, rzeźniczych, piekarskich, solnych, kowalskich i innych. Jan Długosz pisze, że był tu kościół drewniany p.w. św. Wawrzyńca. Wiele miejscowości w tym rejonie były niszczone przez najazdy Tatarów, wojsk węgierskich, w 1655 przez wojska szwedzkie, a w 1657 najazdem Jerzego Rakoczego. 

      Warzyce pozostały w rękach opactwa aż do 1796 roku. Po kasacie opactwa przeszły na własność funduszu religijnego. W 1894 roku zakupił je Władysław Rieger , a następnie zostały rozparcelowane. W czasie I wojny światowej przebiegały tędy walki. Rosjanie próbowali zatrzymać natarcie austriackie i niemieckie. Polegli spoczywają na cmentarzu wojskowym. W czasie okupacji hitlerowskiej istniała w Warzycach konspiracja ZWZ/AK. Oddział AK prowadził działalność wywiadowczą i dywersyjną. Szczególnym miejscem jest Las Warzycki. W latach 1940-1944 było to miejsce masowych straceń. Jasielskie gestapo dokonywało tu egzekucji kilku tysięcy osób. Zamordowanych chowano w zbiorowych dołach. W 1945 roku dokonano ekshumacji zwłok , które pochowano w 32 zbiorowych mogiłach na cmentarzu w miejscu kaźni. Kilkaset osób, rozpoznanych przez rodziny, zostało przeniesionych na cmentarze do swoich miejscowości.

      Warzyce to duża wieś licząca około 1540 mieszkańców. Znajduje się tu szkoła, dom ludowy, OSP, biblioteka, poczta. Wierni uczęszczają do miejscowego kościoła parafialnego. Świątynia jest okazałą murowana budowlą w stylu neoromańskim. Opodal kościoła znajduje się cmentarz z czasów I wojny światowej.

 

 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024