Gorajowice
Powiat jasielski
Gorajowice

Gorajowice


       Podmiejska wieś, której znaczna część po II wojnie światowej została włączona do miasta Jasła. Nazwa miejscowości poc hodzi od nazwy osobowej Goraj. Została założona w XIV wieku przez potomków Dymitra z Goraja, jego potomkowie określali się później Gorajowiczowie, a następnie Gorayscy.

      W 1474 roku wieś została zniszczona przez najazd wojsk węgierskich i przez to zwolniony na 5 lat z płacenia podatków. Wieś od zawsze należała do parafii w Jaśle. W 1578 roku miejscowość została włączona do Jasła. Znajdujący się tu dwór zamieszkiwali starostowie lub ich pod-dzierżawcy. Włączona do Jasła dzieliła z nim wzloty i upadki. Jako królewszczyzna po I rozbiorze Polski została przez rząd austriacki wystawiona na sprzedaż. W XIX wieku jego właścicielami byli: Piegłowscy, Puzyni, Trzeciewscy, Łętowscy i Sroczyńskich. Trzeciewscy wznieśli tu w 1858 roku neogotycki pałac otoczony parkiem zaprojektowanym w stylu angielskim.

      Tadeusz Sroczyński zakupił majątek w 1901 roku, był on działaczem i przemysłowcem naftowym. Właścicielami wsi od 1901 roku do 1945 roku byli Marian i Izabela Sroczyńscy. W czasie I wojny światowej wieś została zniszczona, a wyposażenie pałacu rozgrabione. Po wojnie przystąpiono do odbudowy. W czasie II wojny światowej trwały tu kilkumiesięczne walki, pałac i wieś ponownie ucierpiały.

     Po wojnie na terenie majątku dworskiego utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Pałac przeznaczono na siedzibę NKWD, następnie UB, a później na szpital. Przy wznoszeniu nowego budynku szpitala znaczna część parku została zniszczona. Od 1967 roku mieści się tutaj Szkoła Medyczna. W latach 1990-2000 powstało tu osiedle bloków Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarówno szkoła jak i parafia znajduje się w Jaśle.


www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024