Kowalowy
Powiat jasielski
Kowalowy

Kowalowy


      Nieduża podmiejska wieś w części włączona do Jasła. Leży na prawym brzegu Wisłoki, od północy otoczona kompleksem leśnym.

      Wieś istniała już w połowie XIV wieku i była własnością rycerską . Wzmianka o niej w dokumencie z 1384 roku wskazuje,że istniała już wcześniej. Jan Długosz podaje, że należała do parafii w Jaśle i płaciła dziesięciny na kościóły w Jaśle i Zręcinie. Ulaszowice stanowiły wówczas odrębną własność będąca w posiadaniu Wawrzyńca Wrosza. W XVI wieku Kowalowy należały do trzech braci Kowalewskich. Były tu wówczas dwa dwory, dwa folwarki i dwa stawy. W 1581 roku należała do Jana Marcinkowskiego i Stanisława Sikorskiego . W XVII wieku jej właścicielami byli Romerowie, w XVIII wieku Wybranowscy, Łazowscy i Rozwadowscy. Od Rozwadowskich została przejęta w części przez Reklewskich i Narbułowskich, a następnie Koralewskich. W 1890 roku została sprzedana Żydom, którzy ją rozparcelowali.

      W 1858 roku w Ulaszowicach Ignacy Łukasiewicz wybudował pierwszą destylarnię ropy, ale po pożarze została przeniesiona do Polanki koło Krosna.
Obecnie mieszka tu około 470 osób. We wsi nie ma szkoły ani kościoła, które znajdują się w pobliskim Jaśle. Większość mieszkańców poza pracą w rolnictwie pracuje w w zakładach przemysłowych.

 

 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024