Powiat jasielski
Osobnica

Osobnica


    Duża wieś położona położona na południowo-zachodnim krańcu gminy Jasło. Dzieli się na Osobnicę Górna i Dolną.


    Wieś założona w 1364 roku na mocy przywileju króla Kazimierza Wielkiego Była lokowana na prawie niemieckim i stanowiła własność królewską. Od początku była to rozległa osada. Pierwszym osadźcą , a jednocześnie sołtysem wsi był Jan Tyznar . Otrzymał on prawo budowy dwóch młynów, dwóch karczm oraz jatek rzeźniczej i piekarskiej, browaru, stawów i ogrodu. W XVI wieku władali nią Zmarszowie. Podobnie jak w sąsiednich miejscowościach mieszkańców dotykały liczne epidemie, pożary i wojny . Wieś pozostała własnością królewską aż do czasu zaborów. Rząd austriacki podobnie jak wszystkie królewszczyzny wystawił ją na sprzedaż. W XIX wieku należała do Piegłowskich, następnie Twardowskich. W 1901 roku właścicielami wsi zostali Żydzi. Głównym źródłem utrzymania dla mieszkańców była uprawa roli, ale dzięki sąsiedztwu z rzekami Ropą i Bednarką, na brzegach których rosło wiele wierzb-łóz, wyplatano również kosze.


    W czasie I wojny światowej toczyły się tu krwawe boje . Pozostałością po tych wydarzeniach są aż dwa cmentarze wojskowe . W tym czasie wieś częściowo się spaliła. Zarówno w okresie międzywojennym podobnie jak na początku XX wieku ludność wsi emigrowała w poszukiwaniu pracy do Ameryki. Niektórzy wracali, inni pozostali na stałe, wspierali jednak finansowo rodziny w kraju.
    W czasie II wojny światowej istniała tu konspiracja zbrojna o różnych orientacjach politycznych. Wielu osobniczan zostało aresztowanych, wywiezionych na roboty do Rzeszy i obozów koncentracyjnych. W wyniku pobliskich działań wojennych w 1945 roku wieś nie ucierpiała.
Po wojnie w rejonie Osobnicy Górnej odkryto i zaczęto eksploatację złóż ropy naftowej.


    Obecnie mieszka tu około 3500 osób. Jest tu poczta, ośrodek zdrowia, szkoła, biblioteka, dom ludowy, OSP, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, sklepy i kioski.


Do ciekawszych zabytków należy neogotycki kościół wybudowany w 1906 roku. Obok niego są kapliczki drogi krzyżowej . Parafia w Osobnicy jest wymieniana przez Jana Długosza na początku XV wieku. Poprzednio był tu drewniany kościół konsekrowany w 1512 roku. Na terenie wsi zachowało się też kilka starych chat i kapliczek .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024