Powiat jasielski
Skalnik

Skalnik

   Wieś leży po lewej stronie Wisłoki, na stokach góry Jeleń (501m) zwanej też Modrzewiową Górą. Skalnik to prastara osada , chociaż najstarszy dokument mówiący o jej istnieniu pochodzi z 1391 roku. Król Władysław Jagiełło lokował ją na prawie niemieckim.

    Jan Długosz pisze,że wieś była współwłasnością Stadnickich i Wojszyków i że był tu drewniany kościół parafialny p.w. św. Klemensa papieża. Nie wiadomo czy była to pierwsza świątynia w Skalniku. Prawdopodobnie obecny kościół jest czwartym z kolei wybudowany na tym miejscu. O dwóch pierwszych nie ma informacji , co się z nimi stało, dwa kolejne uległy zniszczeniu w wyniku pożarów. Istnieje hipoteza, że z miejscem tym wiążą się początki chrześcijaństwa , a nawet słowiańskich wierzeń pogańskich . Przemawia za tym położenie świątyni, niegdyś otoczonej wałami, potężne stare dęby, które ją otaczają oraz stojący od wieków na Górze Modrzewiowej krzyż.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 roku władze austriackie zlikwidowały parafię w Skalniku i przyłączyły ja do Nowego Żmigrodu.

   Na początku XIX wieku we wsi mieszkało 356 osób, które zajmowały się głównie rolnictwem. W czasie I wojny światowej wieś nie ucierpiała . Po wybuch II wojny światowej prowadził tędy szlak przerzutowy na Węgry . Wielu mieszkańców zostało aresztowanych i straconych . Natomiast w 1945 roku 90 Łemków repatriowano do ZSRR, w opuszczonych przez nich gospodarstwach osiedliły się polskie rodziny z pobliskich miejscowości.


    Obecnie mieszka tu około 310 osób, jest tu dom ludowy, OSP, punkt biblioteczny.
Kościół , do którego uczęszczają wierni, został wzniesiony w 1912 roku, w jego wnętrzu wiele elementów wyposażenia pochodzi z poprzednich świątyń m.in. obraz św. Klemensa i łaskami słynący obraz Matki Boskiej Skalnickiej .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024