Nienaszów
Powiat jasielski
Nienaszów

Nienaszów

   Wieś położona na prawym brzegu Iwelki, przy drodze z Tok do Kobylan i Równego. Leży w rozległej kotlinie. Nazwa pochodzi od założyciela Nienasza czyli od imienia „Nienasz".


    Wieś została założona na początku XIV wieku na prawie niemieckim jako wieś rycerska. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1350-1351 roku. W latach 1327-1347 była tu zorganizowana parafia. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wybudowano około 1340 roku. W 1595 został sprofanowany przez właściciela wsi Tobiasza Chomentowskiego, a wdowa po nim kościół zamknęła, proboszcza utrzymywali wierni. Świątynia wróciła do wiernych dopiero w 1618 lub 1619 roku. Dokumenty mówią, że istniała tu wówczas szkoła parafialna . W połowie XIX wieku kościół prawdopodobnie się spalił lub został rozebrany, a na jego miejsce wybudowano nowy murowany z kamienia bez wieży.


    Wieś zwłaszcza w XIX wieku często zmieniała właścicieli , byli nimi między innymi Gawrońscy i Krzysztkiewiczowie. Ludność trudniła się wikliniarstwem, wyrobem grabi. Od 1885 roku była tu szkoła jednoklasowa.


    W czasie I wojny światowej wieś zbytnio nie ucierpiała, niestety inaczej było w czasie II wojny światowej. Wówczas była trzykrotnie pacyfikowana i łącznie Niemcy zabili tu około 80 osób , a 450 wywieźli na przymusowe roboty do Niemiec. W 1944 roku mieszkańców wysiedlono, a tych którzy nie chcieli opuścić domów rozstrzelano, było to około 22 osoby w tym także dzieci. Wieś została zniszczona w 99 % , budynki spalona lub rozebrano na budowę umocnień. Został wówczas zniszczony piękny klasycystyczny dwór w otoczeniu parku i stawów, po którym dziś pozostały tylko ślady i kilka drzew z dawnego parku .


    Obecnie wieś liczy około 1142 mieszkańców. Jest tu dom ludowy, remiza strażacka wraz z ośrodkiem zdrowia,klub sportowy szkoła, plebania i nidawno odnowiony kościół.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024