Brzyście
Powiat jasielski
Brzyście

Brzyście


       Nieduża wioska położona po prawej stronie Ropy przy linii kolejowej Jasło-Zagórzany-Stróże. Wieś powstała prawdopodobnie w XIV wieku za czasów panowania Kazimierza Wielkiego i stanowiła własność królewską. Do 1398 roku władał nią na zasadzie zastawu Dobiesław z Kaszyc, ale za czasów Jana Długosza Jerzy Mniszech . Po rozbiorze Polski rząd austriacki wystawił na sprzedaż tzw. królewszczyzny. Brzyście zakupił Tarnawski , a po nim właścicielami wsi zostali Lisowscy. Na przełomie XIX i XX wieku mieszkało tu 219 rozwój Jasł a i przemysłu naftowego zmienił życie mieszkańców. Znaleźli oni zatrudnienie w pobliskich rafineriach, kopalniach, na kolei oraz w innych zakładach na terenie Jasła. W czasie obu wojen wieś nie odniosła większych strat.

      Obecnie mieszka tu około 350 mieszkańców. ponownie znalazła się w rękach królewskich. Był tu wówczas folwark sołtysi i łany kmiece. Pod koniec XIV wieku wsią władał osób, które zajmowały się głównie rolnictwem. 

 

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024