Powiat jasielski
Mytarka

Mytarka

   Wieś leżąca przy drodze a Nowego Żmigrodu do Osieka . Od zachodu wznosi się nad nią Góra Trzech Krzyży (389 m) zwana też Krzyżową. Stoją tu trzy krzyże, które zazwyczaj wiąże się z tradycją góry Golgoty . Jednak według podań ludowych, krzyże te stoją na pamiątkę bitew i zawarcia pokoju trzech królów. Miało się to wiązać z przyjęciem chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego po podboju tych ziem przez Wielkie Morawy. Na północ od tego wzniesienia znajduje się góra św. Wojciecha , gdzie miał on nauczać i chrzcić . Podobno był tam też kościół pod jego wezwaniem.

    Mytarka to stara wieś , założona w XII wieku przez ród rycerski Bogoriów ze Skatnika. Najprawdopodobniej należała do parafii w Mytarzu, która powstała w latach 1327-1347. nie wiadomo, kiedy została wraz z Mytarzem przyłączona do parafii w Nowym Żmigrodzie.
W 1490 roku należała do Jana Wojszyka, a w 1581 roku do Mikołaja Stadnickiego. Miała prawie zawsze tych samych właścicieli, co Nowy Żmigród oraz należała do wielkiej własności „klucza żmigrodzkiego". Mytarka administracyjnie, kulturowo, oświatowo i handlowo była związana z miasteczkiem Nowy Żmigród.
Po rozbiorze Polski w 1772 roku w wyniku reformy administracyjnej rządu austriackiego, podobnie jak inne wsie stała się gminą. Zmiana nastąpiła w 1934 roku, kiedy w wyniku reformy zaczęła przynależeć do zbiorczej gminy w Nowym Żmigrodzie. W latach dwudziestych został tu uruchomiony tartak, który zatrudniał wielu mieszkańców.

    W czasie okupacji hitlerowskiej został tu aresztowany Jan Wielgosz (burmistrz-wójt) razem z grupą konspiracyjną z Jasła. Po procesie został wywieziony do obozu w Oświęcimiu. Przed zbliżającym się frontem część wsi została wysiedlona . Po powrocie mieszkańcy podjęli trud odbudowy. Na terenie wsi jest dom ludowy, działa jednostka OSP.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024