Powiat jasielski
Łężyny

Łężyny

   Wieś położona na pagórkowatym terenie Pogórza Jasielskiego, na północy góruje nad nim bezleśne wzniesienie, a od wschodu ciągnie się nieduży masyw leśny.


    W materiałach źródłowych istnienie wsi jest odnotowane pod koniec XII wieku, ale najprawdopodobniej osada istniała już w IX lub X wieku . Nazwa jest topograficzna , pochodzi od położenia na przykład od „łąki bagnistej lub nizinnej".


    Parafia w Łężynach powstała w latach 1326-1347. Jan Długosz pisze, że była to wieś królewska i że był tu kościół parafialny . Kolejny kościół był erygowany w 1511 roku, a rozbudowany w 1760. W XVII wieku do tej parafii należały: Grabie, Łubno, Piotrkówka, zaś w 1595 roku: Gorzyce, Łubno, Piotrkówka, Grabie i Glinik Polski.


    Miejscowość należała do osieckiego starostwa niegrodowego. Często była w zastawach lub w dzierżawie , m.in. Kobyleńskich i Tarłów. Po likwidacji tzw. królewszczyzn przeszła na własność Zborowskich, a następnie Stadnickich i Macudzińskich.
W 1874 roku miejscowy majątek nabyła poszukująca ropy naftowej firma „Towarzystwo Górnicze z Jasła", następnie firma „Stocker", a po niej Żydzi, którzy wieś rozparcelowali.
Odkrycie złóż ropy naftowej wpłynęło na rozwój wsi, ponieważ mężczyźni znaleźli zatrudnienie zarówno przy budowie jak i w samej kopalni.
W czasie II wojny światowej , w związku ze zbliżaniem się linii frontu wieś została w 1944 roku wysiedlona . Niemcy wiele budynków rozebrali na budowę umocnień. Miejscowość w 80 % została zniszczona i spalona .


    Obecnie mieszka tu około 920 osób. Jest tu szkoła, działa OSP, dom ludowy.Najcenniejszym zabytkiem jest drewniany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja z dobudowaną murowaną dzwonnicą bramną. We wnętrzu ołtarz z XVII wieku . Można też zobaczyć kapliczkę św. Bernarda.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024