Grabanina
Powiat jasielski
Grabanina

Grabania

   Wieś położona nad potokiem Iwełka. Była to osada dawna . Została założona przez króla Władysława Łokietka, a na prawo niemieckie przeniesiona przez króla Kazimierz Wielkiego.

   Nazwa pochodzi od drzewa grab , ponieważ lasy grabowe zajmowały tu kiedyś znaczną powierzchnię. Początkowa należała do klucza wielkich własności kobylańsko-dukielskiego i była własnością Bogoriów. Później jako własność Mikołaja Stadnickiego zaczęła należeć do klucza żmigrodzkiego. Około 1570 roku rozwinęła się tu hodowla bydła i trzody chlewnej.

   Prawie zawsze Grabania i przylegająca do niej wieś Sadki były uznawane za jedną wieś , aż do XIX wieku należącą do wójtostwa w Nienaszowie. W 1934 roku w wyniku reformy administracyjnej, Nienaszów został siedzibą sołectwa, a z Grabani i Sadków pochodził podsołtys. Dopiero po II wojnie światowej te miejscowości stały się odrębnymi wioskami , chociaż jeszcze w latach 60-tych figurują jako przysiółki.


    Obecnie jest 43 domy i mieszka około 160 osób. Nie ma tu szkoły, dzieci uczęszczają do Nowego Żmigrodu. Od wieków mieszkańcy przynależeli do parafii w Nienaszowie i nie uległo to zmianie do dnia dzisiejszego.
Na terenie wsi znajduje się zabytkowy dworek z początku XIX wieku oraz zabytkowe kapliczki .

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024