Powiat jasielski
Gorzyce

Gorzyce

   Wieś położona na prawym brzegu Wisłoki przy drodze Jasło- Nowy Żmigród. Gorzyce zostały założone w XIV wieku jako własność królewska. Pierwsza wzmiankę o jej istnieniu podaje Jan Długosz, pisze, że wieś należała do parafii w Łężynach . Był tu folwark, karczma, młyn wodny. W 1581 roku była w posiadaniu Jerzego Mniszka z Dukli, a następnie w dzierżawie u Dzięciołowskiego. W XVII i XVIII wieku należała do starostwa niegrodowego w Osieku Jasielskim. Po rozbiorze Polski w 1772 roku rząd austriacki wystawił ja na sprzedaż. Nabył ja Maksymilian Zborowski, a od niego Franciszek Stadnicki. Po kolejnych zmianach właścicieli w 1898 roku wieś nabyli Żydzi i ją rozparcelowali.


    W czasie I i II wojny światowej były tu dość ciężkie walki . Upamiętnieniem tych wydarzeń jest cmentarz żołnierski z I wojny .W 1944 roku wieś została wysiedlona , a wcześniej była bombardowana przez lotnictwo radzieckie. Zginęło wówczas kilka osób i spłonęło kilka budynków.
Po wysiedleniu Niemcy zabrali bydło, a wiele budynków rozebrali na budowę umocnień.


Na terenie wsi nie ma szkoły, dzieci jak od wieków uczęszczają do szkoły w Łężynach, a obecnie również do Nowego Żmigrodu. Działa tu jednostka OSP.

www.wirtualnejaslo.pl

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024